Skoči do osrednje vsebine

Obvestilne table s prikazovalniki

Direkcija za infrastrukturo je v sodelovanju s Triglavskim narodnim parkom na cesti R1-206, odsek Trenta–Bovec, postavila obvestilne table s prikazovalniki, ki z dvojezičnimi napisi opozarjajo voznike na preveliko hitrost in hrup motornih vozil.

Direkcija za infrastrukturo je oktobra 2017 na državni cesti R2-427, odsek 1351 Latkova vas–Trbovlje, v naselju Prebold izvedla pilotni projekt s postavitvijo obvestilne table s prikazovalnikom. Na prikazovalniku so se izpisovali napisi "POČASNEJE", če je bila izmerjena prevelika hitrost, "HRUPNO", če je bil izmerjen prevelik hrup, in "HVALA", če ni bila izmerjena ne prekoračitev hitrosti ne prekoračitev hrupa.

Glede na rezultate meritev (prej/potem) je bila podana utemeljitev oziroma teza, da sta hitrost in hrup v soodvisnosti. Namreč percentila hitrosti in hrupa sta sorazmerna ter se sorazmerno povečujeta. To pomeni, da višja ko je hitrost (km/h), večji je hrup (dB).

Pilotni projekt je bil izveden predvsem zaradi vprašanja vožnje motoristov oziroma zaradi hrupa motornih koles. Na podlagi tega so bila pod drobnogledom motorna kolesa, preverjalo se je tudi, ali ima obvestilna tabla s prikazovalnikom tudi pozitivni vpliv na hitrosti in hrup, ki ga povzročajo motorna kolesa.

Glede na podatke meritev je bil ugotovljen pozitivni vpliv na znižanje hitrosti. Znižanje hitrosti pa je nato vplivalo tudi na zmanjšanje hrupa.

Izvedena je bila tudi anketa pri okoliških prebivalcih. V anketi je bilo ugotovljeno, da je večini (več kot 86 %) obvestilna tabla všeč. Kar vsi (100 %) bodisi zmanjšajo hitrost bodisi se ustrezno odzovejo na napis na tabli. Več kot 18 % vprašancev meni, da vozniki zaradi table zmanjšajo hitrost. Nekaj več kot 13 % jih meni, da se zmanjša hrup, kar 63 % vseh sodelujočih v anketi pa meni, da se zaradi prisotnosti table zmanjšata tako hrup kot tudi hitrost.

Glede na pozitivne rezultate pilotnega projekta je Direkcija za infrastrukturo v sodelovanju s Triglavskim narodnim parkom na cesti R1-206, odsek Trenta–Bovec, postavila dodatne obvestilne table s prikazovalniki, ki z dvojezičnimi napisi opozarjajo voznike na preveliko hitrost in hrup motornih vozil.