Skoči do osrednje vsebine

Posvet o prenosu evropskih direktiv s področja avtorskega prava

Na posvetu o prenosu evropskih direktiv s področja avtorskega prava je sodelovalo več kot sto udeležencev, ki so v večurni razpravi izmenjali mnenja o nekaterih predvidenih spremembah Zakona o avtorski in sorodnih pravicah ter Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je skupaj z Uradom za intelektualno lastnino (URSIL) v okviru aktivnosti za prenos Direktive (EU) 2019/789 in Direktive (EU) 2019/790 v slovenski pravni red 5. januarja 2022 pripravilo spletni posvet, kjer so bile zainteresirani strokovni javnosti najprej predstavljene predvidene bistvene vsebinske spremembe glavnih rešitev obeh predlogov zakonov, nato pa je sledila razprava z izmenjavo mnenj.

V uvodnem nagovoru se je generalna direktorica Direktorata za notranji trg mag. Karla Pinter zahvalila udeležencem za številna konstruktivna mnenja in stališča, ki so jih podali v preteklosti. Dejala je, da sta predloga zakonov rezultat prenosa obveznih določb direktiv, kompromisa med pripombami deležnikov v javni razpravi in pripombami v medresorskem usklajevanju. Dodatno so v predloga zakonov vključene tudi nekatere potrebne izboljšave obstoječe ureditve.

Vršilka dolžnosti direktorja URSIL mag. Karin Žvokelj je v uvodnem nagovoru poudarila, da je URSIL vse prejete predloge, mnenja in gradiva skrbno preučil in jih poskušal v največji meri upoštevati, ob tem pa je bilo glavno vodilo iskanje ravnovesja med različnimi in včasih tudi povsem nasprotnimi interesi imetnikov pravic in uporabniki ter hkrati med politikami in cilji, ki jih zasledujejo različni resorji.

Predstavnika URSIL in ministrstva sta povzela bistvene vsebinske spremembe glavnih rešitev dopolnjenega predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP‐I) in dopolnjenega predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP-A).

Sledila je razprava, v kateri so deležniki izrazili mnenja o nekaterih rešitvah iz predlogov zakonov, pripravljavci zakonodaje pa so podali dodatna pojasnila. Predloga obeh zakonov bosta predvidoma do konca januarja objavljena na portalu e-Demokracija.