Skoči do osrednje vsebine

Podpisan sklep o določitvi Programa varstva vojnih grobišč za leto 2022

Dne 21. 12. 2021 je minister za obrambo podpisal sklep o določitvi Programa varstva vojnih grobišč za leto 2022.

Program varstva vojnih grobišč je pripravljen na podlagi 21. in 22. členom Zakona o vojnih grobiščih (Uradni list RS, št. 65/03, 72/09 in 32/17) ter v skladu s Spremembo proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (Uradni list RS, št. 187/21) in Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21). V Programu varstva vojnih grobišč so določena in ovrednotena osnovna izhodišča in naloge pri izvajanju evidentiranja, upravljanja, urejanja in označevanja vojnih grobišč. Za realizacijo programa varstva vojnih grobišč za leto 2022 se  skladno z Uredbo o dopolnitvi Uredbe o organih v sestavni ministrstva (Uradni list RS, št. 64/21) določi Uprava Republike Slovenije za vojaško dediščino.