Skoči do osrednje vsebine

Minister Podgoršek predsedovanje Svetu EU na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane ocenil kot zelo uspešno

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jože Podgoršek je na spletni novinarski konferenci predstavil glavne aktivnosti na področju kmetijstva, gozdarstva in ribištva v času predsedovanja Slovenije Svetu EU. Kot ključne dosežke je izpostavil sprejetje zakonodajnih aktov skupne kmetijske politike, sprejetje sklepov sveta o novi Strategiji za gozdove in pogajanja o ribolovnih kvotah za leto 2022.

Minister stoji za govorniškim pultom

Minister dr. Jože Podgoršek | Avtor Primož Predalič/Urad vlade za komuniciranje

1 / 3

Za zaposlenimi na ministrstvu v Ljubljani in sodelavci v Bruslju je naporno leto, v katerem smo zadnje pol leta predsedovali Svetu za kmetijstvo in ribištvo. Tik pred začetkom predsedovanja je portugalsko predsedstvo v mesecu juniju zaključilo politični dogovor z Evropsko komisijo in Parlamentom o novi skupni kmetijski politiki (SKP) in prav ta tema je najbolj zaznamovala slovensko predsedovanje. V tem času je bil storjen velik korak v smeri sprejetja nove skupne kmetijske politike, saj sta v mesecu decembru tako Evropski parlament kot Svet EU sprejela njen zakonodajni okvir. Ob tem je minister izpostavil: »Po več kot treh letih trdega dela smo reformo pripeljali do konca. Nova SKP pomeni mejnik v kmetijski politiki v EU, saj bo evropskim kmetom omogočila pravičnejšo in bolj trajnostno prihodnost. Zavedamo se, da je v kmetijstvu potrebno poskrbeti tudi za večjo konkurenčnost, povezovanje, prenos znanja in razvoj. Predvsem pa ocenjujem, da je nova skupna kmetijska politika bolj ambiciozna na področju varovanja okolja ter prilagajanja podnebnim spremembam«. Pomemben del nove skupne kmetijske politike so po besedah ministra tudi strateški načrti, ki so jih morale države članice Evropski komisijo oddati do konca leta 2021.

Pomemben korak je bil storjen tudi na področju gozdarstva, saj je slovensko predsedstvo izpeljalo sprejetje sklepov Sveta o novi strategiji za gozdove. Ta je bila predstavljena s strani Komisije v mesecu juliju, sklepi so bili sprejeti na novembrskem zasedanju Sveta. »Slovenija se je kot ena najbolj gozdnatih držav na svetu vedno zavedala, kako pomembno je trajnostno in večnamensko gospodarjenje z gozdovi. Zelo sem vesel, da nam je v času slovenskega predsedovanja uspelo sprejeti sklepe Sveta na tako pomembnem področju. Vsebina sklepov odraža potrebo po sodelovanju vseh deležnikov pri vzpostavitvi uravnoteženega pristopa do gozdov. Le tako se bomo lahko spoprijeli z novimi izzivi naših gozdov ter hkrati zaščitili skupnosti, ki živijo od gozdnih virov.«

Kot tretji najpomembnejši dosežek je minister dr. Jože Podgoršek omenil pogajanja za ribolovne kvote v letu 2022. Dosežen je bil politični dogovor glede treh predlogov uredb o določitvi ribolovnih možnostih za 2022, ki zadevajo Baltsko morje, Severno morje, Atlantik, Skagerrak in Kattegat ter  Sredozemsko in Črno morje. »Dogovor je zelo pomemben, saj bodo lahko evropski ribiči pravočasno začeli z ribolovom v ribolovni sezoni 2022. Z dogovorom bo zagotovljeno tudi ohranjanje in trajnostno upravljanje staležev ribolovnih organizmov v EU.«  Ob tem velja izpostaviti, da so bila pogajanja o ribolovnih kvotah izredno dolga in naporna na decembrskem zasedanju so v enem delu trajala neprekinjeno kar 23 ur.

V nadaljevanju je minister dr. Jože Podgoršek predstavil še ostale dosežke, ki jih je izpeljal v času svojega predsedovanja. Na prvem zasedanju Sveta za kmetijstvo in ribištvo v mesecu juliju so bili sprejeti sklepi sveta o Akcijskem načrtu za ekološko kmetijstvo. Cilj je spodbuditi pridelavo in potrošnjo ekoloških proizvodov, da se bo do leta 2030 ekološko kmetovanje izvajalo na 25 % kmetijskih zemljišč v EU. Z njegovim izvajanjem bi se lahko zvišala tudi ekološka akvakultura. Pomemben korak k podpori ekološkemu kmetovanju je bil storjen tudi z razglasitvijo Ekološkega dne EU, ki smo ga s podpisom deklaracije prvič obeležili med časom slovenskega predsedovanja. Ob tem je minister poudaril, da bo »povečanje deleža ekološkega kmetijstva prispevalo h krepitvi krajših dobavnih verig in bo malim kmetom lahko ponudilo dodatne priložnosti«. Na področju kmetijstva je bil poudarek dan tudi na stabilno preskrbo s hrano. Epidemija covid-19 je namreč pokazala, kako krhek je prehranski sistem. Na decembrskem zasedanju Sveta za kmetijstvo in ribištvo so bili zato sprejeti sklepi Sveta o Načrtu izrednih ukrepov za zagotovitev preskrbe s hrano in prehranske varnost.

Na področju varne hrane smo v času slovenskega predsedovanja zaključili pogajanja z Evropskim parlamentom in Komisijo o spremembi Uredbe o uradnem nadzoru. Vključitev zahtev glede uporabe protimikrobnih sredstev v vzreji živali za vse uvoženo meso in mesne izdelke iz tretjih držav, ki so enako strogi kot v EU, povečujejo varstvo evropskih potrošnikov.

Slovensko predsedstvo je dalo velik poudarek tudi izboljšanju vloge žensk na podeželju. Tej tematiki je bila posvečena mednarodna konferenca ob robu mednarodnega kmetijskega sejma AGRA. V mesecu septembru je v Sloveniji potekalo tudi neformalno srečanje ministrov za kmetijstvo. Posvečeno je bilo krepitvi dialoga med urbanim in ruralnim okoljem. Predstavnikom držav članic smo predstavili tudi dobre prakse povezovanja urbanih in ruralnih območij. Poleg neformalnega srečanja kmetijskih ministrov je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) organiziralo tudi neformalna srečanja generalnih direktorjev za gozdarstvo, generalnih direktorjev za lovstvo, generalnih direktorjev za ribištvo in generalnih direktorjev veterinarskih služb v video povezave pa tudi generalnih direktorjev za kmetijstvo. Skupno je bilo med predsedovanjem izpeljanih preko 250 dogodkov in sestankov.

Novinarsko konferenco je minister zaključil z zahvalo vsem sodelujočim za šest mesecev trdega dela. »Ocenjujem, da je celotna naša ekipa tako v Ljubljani kot Bruslju opravila izjemno delo, za kar se ji tudi iskreno zahvaljujem. S ponosom sem spremljal tudi naše delo in rezultate, ki smo jih dosegli. Veseli me, da smo večino zastavljenih ciljev, ki smo jih predstavili na začetku, tudi udejanjili.«