Skoči do osrednje vsebine

Obisk Veterinarske fakultete ter ogled Nacionalnega veterinarskega inštituta

Generalni direktor Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo (UVHVVR) rastlin Matjaž Guček se je v sredo 5. 1. 2022 skupaj z ministrom za kmetijstvo dr. Jožetom Podgorškom udeležil delovnega srečanja na Veterinarski fakulteti, na katerem se je seznanil z aktivnostmi fakultete ter načrti za novogradnjo, dejavnostmi Nacionalnega veterinarskega inštituta (NVI), aktivnostmi, ki jih vodijo v zvezi Nacionalnim centrom za dobrobit živali ter dejavnostmi Infrastrukturnega centra Vremščica.

Minister dr. Jože Podgoršek in generalni direktor UVHVVR Matjaž Guček na ogledu Nacionalnega veterinarskega inštituta | Avtor Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

V okviru srečanja je bilo predstavljeno delovanje NVI, kateremu je sledil ogled inštituta, ki ima pomembno vlogo pri izvajanju javne veterinarske službe, saj je njegova ključna naloga opravljanja veterinarsko higienske službe. NVI poleg navedenega opravlja še dejavnost odobrenih in imenovanih laboratorijev ter nacionalnih referenčnih laboratorijev.


Pomemben poudarek na srečanju je bil dan predstavitvi aktivnosti vezanih na nacionalni center za dobrobit živali. Dobrobit živali je vedno aktualno področje, ki vzbuja pozornost javnosti kot stroke. Pri sprejemanju zakonodaje je nujno, da se upoštevajo vsa znanstvena dognanja kot tudi tehnološki dosežki, zato je pomembno, da je izkazan interes po takšnem centru tudi na nacionalnem in ne zgolj EU nivoju.