Skoči do osrednje vsebine

Minister Podgoršek izpostavil vlogo Veterinarske fakultete tudi pri pripravi izvedbenih aktov skupne kmetijske politike

Minister dr. Jože Podgoršek je na povabilo dekanje obiskal Veterinarsko fakulteto, kjer se je seznanil z aktivnostmi, ki jih počnejo na različnih področjih. Osredotočili so se na predstavitev fakultete, dejavnosti Nacionalnega veterinarskega inštituta (NVI) ter aktivnosti, ki jih vodijo glede Nacionalnega centra za dobrobit živali in na Centru za sonaravno rekultiviranje Vremščica. Minister si je tudi ogledal laboratorije NVI.

Minister in generalni direktor si ogledujeta laboratorij Nacionalnega veterinarskega instituta.

Minister dr. Jože Podgoršek in generalni direktor Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Matjaž Guček si ogledujeta laboratorij | Avtor Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

1 / 3

Izzivi, ki naslavljajo veterinarsko stroko v povezavi z vzgojo in izobraževanjem mladih, so zelo pomembni za prihodnje slovensko kmetijstvo, zdravje in varstvo potrošnika ter zdravje in dobrobit živali. Izobraževanje na področju veterinarske stroke terja posebno organiziranost in prilagoditev posebnostim pedagoškega, raziskovalnega in strokovno operativnega dela na fakulteti, ki ima tudi temeljno poslanstvo na področju razvoja veterinarske klinične dejavnosti.

Minister dr. Jože Podgoršek je po srečanju dejal, da imamo z Veterinarsko fakulteto zelo veliko skupnih točk za pogovor. »Tudi ko govorimo o izvedbenem delu skupne kmetijske politike za novo programsko obdobje 2023 – 2027, ne smemo prezreti, da smo že v fazi priprave strateškega načrta poudarjali, da ne bomo podpirali ukrepe, ki ne bodo sledili najsodobnejšim trendom dobrobiti živali. Zato potrebujemo partnerja, ki nam bo v pomoč pri presoji in pri pripravi izvedbenih aktov. Ustrezno ravnanje in nasploh dobrobit živali je vedno bolj pomembno, pobude in pričakovanja državljanov so vedno večje, zato je to je tema, kateri bomo posvečali vedno več pozornosti in pri kateri imamo ničelno toleranco do napačnega ravnanja z živalmi.«

V ospredju današnjega obiska je bila predstavitev fakultete, dejavnosti Nacionalnega veterinarskega inštituta (NVI) ter aktivnosti, ki jih vodijo glede Nacionalnega centra za dobrobit živali in na Centru za sonaravno rekultiviranje Vremščica. Minister je glede Nacionalnega centra za dobrobit živali dejal, da »tak center v Sloveniji potrebujemo zaradi tega, ker je čedalje več vprašanj, kdaj z živaljo ravnamo ustrezno in kdaj ne. Na ta vprašanja mora odgovoriti stroka, zato takšen center potrebujemo. Uporabljali ga bomo za izobraževanje glede ravnanja z živalmi in presojo o ravnanju.«

Ministru so predstavili tudi delovanje Nacionalnega veterinarskega inštituta, ki si ga je ob koncu obiska tudi ogledal. Ta predstavlja enega najpomembnejših centrov za izvajanje javne veterinarske službe. Ena od njegovih ključnih nalog je tudi opravljanje veterinarsko higienske službe. Kako pomembno je njihovo delovanje, se je pokazalo v preteklih dveh tednih, ko smo v Sloveniji zabeležili večje število okužb z aviarno influenco.

Ministru so predstavili tudi projekte, ki jih vodijo na Centru za sonaravno rekultiviranje Vremščica. »Pogovorili smo se o razvojnih možnostih na dislocirani enoti na vremščici. Tam imajo zelo jasno vizijo širitve in približevanja splošni javnosti, ko gre za rejo ali pa dobrobit živali in razvoju turizma.«