Skoči do osrednje vsebine

HPC Vega kot temelj za inovacijsko-raziskovalni projekt DAPHNE

Več raziskovalcev širom Evrope, vključenih v projekt DAPHNE ((slovensko: Integracija kanalov za analizo podatkov za upravljanje velikih podatkov, HPC in strojno učenje)), že uporablja računske vire HPC Vega. Interdisciplinarni projekt DAPHNE cilja na poenostavitev in brezhibno integracijo obstoječih podpornih ogrodij za analizo in upravljanje velike količine podatkov s sistemi strojnega učenja in umetne inteligence.

Ključna moč projekta DAPHNE (v angleščini), HPC in strojno učenje), ki je sofinanciran s 6,6 milijoni evrov s strani Evropske Unije (v angleščini), je odličen, interdisciplinaren konzorcij partnerjev s področij upravljanja s podatki, sistemov strojnega učenja in algoritmov ter visoko zmogljivega računalništva in njihovih aplikacij. Poleg Univerze v Mariboru je v konzorcij vključeno še 12 raziskovalnih organizacij iz Avstrije, Nemčije, Švice, Grčije, Poljske in Danske.

Splošni cilj projekta DAPHNE je opredelitev odprte in razširljive sistemske infrastrukture za integrirane cevovode za analizo podatkov. Cilj je zgraditi referenčno izvedbo jezikovnih abstrakcij (aplikacijski programski vmesnik, angleško: API – Application programming interface in jezik, specifičen za domeno, angleško: Domain specific language – DSL), vmesno predstavitev ter tehnike prevajanja in izvajanja programske kode s podporo za integracijo in razporejanje heterogenih pospeševalnikov in pomnilniških naprav. Za kvalitativno in kvantitativno analizo bodo v primerjavi z najsodobnejšimi uporabljeni številni visoko vplivni primeri uporabe iz dejanskega sveta, podatkovni nabori in nov nabor primerjalnih testov za meritve zmogljivosti.

V okviru projekta DAPHNE potekajo primerjalne meritve na superračunalnikih (HPC), ki predstavljajo enega od temeljnih sestavnih delov projekta. S podporo HPC je možen razvoj ter dejanska postavitev integriranih kanalov za analizo podatkov. Dobra infrastruktura HPC je za projekt izjemno pomembna in tudi odlično poteka, kar omogoča razvijanje sistema naslednje generacije za omenjeno integracijo. To potrjuje tudi izjava enega od akterjev v projektu DAPHNE, izr. prof. dr. Aleša Zamude iz Laboratorija za računalniške arhitekture in jezike Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru:

»Sodelovanje z EuroHPC JU in pridobitev HPC Vega je za projekt DAPHNE izjemnega omogočitvenega pomena. HPC Vega ponuja edinstveno raziskovalno-razvojno kot tudi investicijsko priložnost, brez katere projekta DAPHNE ne bi mogli izvajati v planiranem obsegu in ga najbrž tudi ne bi bilo. Ob pridobitvi dostopa do HPC Vega nas je več raziskovalcev, tudi kolegov iz tujine, bilo deležno odlične podpore, ki jo nudi IZUM (Institut informacijskih znanosti) s pomočjo konzorcija SLING (v angleščini).

Zelo uporabna iztočnica, ki nam v okviru projekta DAPHNE zelo koristi je dokumentacija (v angleščini), ki je pripravljena v podporo HPC Vega. Zato moram posebej izpostaviti odlično in požrtvovalno podporo uporabnikom, saj je ta izrednega pomena pri delu z novejšimi računalniškimi arhitekturami, kot je HPC Vega.«

HPC Vega na Institutu informacijskih znanosti (IZUM) je financiran s pomočjo kohezijskih sredstev in države Slovenije, obenem pa je bil prvi delujoči superračunalnik, ki ga je dodatno financirala organizacija EuroHPC JU. Z njim Slovenija pridobiva na mednarodni veljavi.