Skoči do osrednje vsebine

Reviji Ujma na pot

Izšla je nova številka revije Ujma, strokovne revije za vprašanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki jo izdajamo od leta 1987 v nakladi 1800 izvodov.

Ujma je tokrat zaradi epidemije koronavirusa v preteklem letu izšla kot dvojna številka 34-35, temi globalne zdravstvene krize pa je posvečen tudi poseben vsebinski razdelek s sedmimi članki. V Ujmi je poleg uvodnika na temo »novih« naravnih nesreč kar 55 člankov. Na začetku najdete že običajne preglede vremenskih in vodnih razmer (5 člankov) in pregled dogodkov v Sloveniji (5), kjer izstopa suša. Nesreče po svetu predstavljajo 3 članki o potresih in poplavah. Razprave o nevarnosti in ogroženosti (5) prinašajo pregled temperaturne značilnosti morja in jezer ter prenos sedimentov po rekah pa tudi razpravi, povezani s plini. Med članki o raziskavah se srečamo z umetno inteligenco, avtorji pa so z raziskovalno temo posegli tudi na sosednje planete (8). Pri pripravljenosti na nesreče (6 člankov) izpostavljamo pomen pozornosti do starostnikov in evropsko financiranje teh dejavnosti. Tu so še članki o gasilskih izobraževanjih (4) in drugih silah za zaščito, reševanje in pomoč (6) ter mednarodnem sodelovanju (5), kjer je Slovenija dejavna v evropskih in globalnih krogih, kot je Sendajski okvirni program, deluje pa tudi kot organizator mednarodno pomembnih srečanj.

Revijo ponujamo v branje vsem, ki so vpeti v delovanje sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, strokovnjakom in širši javnost pa tudi odločevalcem.

Vabim vas k branju tokratne vsebinsko pestre številke in tudi k njenemu soustvarjanju.

Za brezplačen tiskan izvod nove številke nam pišite na naslov ujma@urszr.si.

Dr. Blaž Komac, glavni in odgovorni urednik

Revija Ujma

Prostovljci Rdečega križa oblečeni v bele skafandre.

Naslovnica revije Ujma | Avtor Aleš Černivec