Skoči do osrednje vsebine

Objava mandata za organizacijo nove izdaje 4-letne in 40-letne obveznice

Republika Slovenija (»Izdajatelj«) z bonitetno oceno A3 (stabilni obeti) (Moody’s)/AA- (stabilni obeti) (S&P)/A (stabilni obeti) (Fitch) je bankam Barclays, BNP Paribas, Commerzbank, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE in J. P. Morgan podelila mandat za organizacijo izdaje nove 4-letne evrske obveznice z zapadlostjo 2026 in 40-letne evrske obveznice z zapadlostjo 2062 skladno izjemam iz Predpisa S (Regulation S) v nematerializirani imenski obliki. Izvedba izdaje se pričakuje v bližnji prihodnosti, v odvisnosti od razmer na finančnih trgih.

Uporabljeni bodo ustrezni predpisi FCA/ICMA za stabilizacijo.

MIFID II opredeljeni ciljni trg za neprofesionalne stranke, profesionalne stranke in primerne nasprotne stranke. Ciljni trg pripravljavca produkta (MiFID II upravljanje produktov) so primerne nasprotne stranke, profesionalne stranke (vse prodajne poti)  in tudi neprofesionalne stranke (vse prodajne poti).

Ni za posredovanje, objavo ali distribucijo, neposredno ali posredno, v ZDA ali katerikoli osebi, rezidentu ZDA, na področjih ali posesti ZDA, v katerikoli zvezni državi ZDA ali v zveznem okrožju Columbia (skupaj: »združene države«) Avstraliji, Kanadi ali na Japonskem.

Obveznice se ponujajo in prodajajo v skladu z izjemo za registracijo iz Zakona o vrednostnih papirjih ZDA, zunaj jurisdikcije Združenih držav, v skladu s Predpisom S (Regulation S) Zakona o vrednostnih papirjih ZDA. To obvestilo je pripravljeno v zvezi s ponudbo in prodajo vrednostnih papirjev in ne predstavlja ponudbe osebam v Združenih državah Amerike. Tega obvestila ni dovoljeno posredovati osebam v Združenih državah Amerike. V državah članicah EGP je ta objava namenjena samo osebam, ki so "kvalificirani vlagatelji" v smislu Uredbe (EU) 2017/1129 (Uredba EU o prospektu). V Združenem kraljestvu je ta objava naslovljena samo osebam, ki so "kvalificirani vlagatelji" v smislu Uredbe (EU) 2017/1129, ki tvori del  zakonodaje Združenega kraljestva na podlagi Zakona o izstopu iz Evropske unije iz leta 2018 (Uredba Združenega kraljestva o prospektu). To obvestilo je naslovljeno samo osebam in se posreduje samo osebam v Združenem kraljestvu v okoliščinah, v katerih se člen 21(1) Zakona o finančnih storitvah in trgih iz leta 2000 (Financial Services and Markets Act 2000) ne uporablja.