Skoči do osrednje vsebine

Delo na področju informacijske tehnologije in kibernetske obrambe

Na Ministrstvu za obrambo pospešeno razvijamo področje kibernetske obrambe. Za realizacijo ambicioznih načrtov iščemo motivirane sodelavce, ki imajo željo profesionalno napredovati in razvijati svoja znanja.

Zaposliti želimo več strokovnjakov s področij kibernetske varnosti, naprednih komunikacijsko-informacijskih tehnologij, elektronike in telekomunikacij.

Želimo si sodelovanja s kandidati, ki:

  • imajo pridobljeno izobrazbo smeri računalništvo, informatika, elektrotehnika, fizika, matematika ali enakovrednimi znanji, pridobljenimi ob delu ali zasebno,
  • so timsko naravnani, inovativni, prilagodljivi, zmožni razvojnega razmišljanja in pridobivanja novih znanj,
  • so pripravljeni sprejeti izzive novih tehnologij.

Kandidatom ponujamo varno zaposlitev s sklenitvijo delovnega razmerja za nedoločen čas, izredno razgibano delovno področje ter možnost strokovnega in osebnega razvoja. Svoja znanja bodo lahko nadgrajevali z izobraževanjem in usposabljanjem v Sloveniji in tujini. Imeli bodo možnost preverjati svoja znanja in sposobnosti na vajah v okviru Nata in Evropske unije.

Zaželeno je, da prijava vsebuje kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Kandidate vabimo, da svoje zanimanje za zaposlitev izrazijo z vložitvijo prijave v pisni obliki z označbo »Poziv za zaposlitev v Kibernetskem centru, št. 100-389/2021«, ki jo pošljejo na naslov Ministrstvo za obrambo, Sekretariat generalnega sekretarja, Služba za kadrovske zadeve, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, najkasneje do 31. marca 2022. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov glavna.pisarna@mors.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Informacije o postopku izbire lahko dobite na telefonski številki (01) 471 21 28 pri Borku Obradoviću ali (01) 471 20 58 pri Marti Sedej.

Opomba: Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Delo na področju informacijske tehnologije in kibernetske obrambe

Delo na področju informacijske tehnologije in kibernetske obrambe | Avtor Ministrstvo za obrambo