Skoči do osrednje vsebine

Zaključena je oddaja vlog na 20. in 21. javni razpis za podukrep M04.1

Zaključena je oddaja vlog na 20. in 21. javni razpis za podukrep M04.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021, namenjena naložbam za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, za prilagoditev kmetijskih gospodarstev zahtevam kmetovanja na gorskih območjih ter izvajanju ekološke pridelave hrane

Z 20. javnim razpisom je bilo razpisanih 11,91 milijona evrov, oddanih je bilo 351 vlog, v katerih so vlagatelji zaprosili za 35,99 milijona evrov sredstev. Na 21. javni razpis, kjer je bilo razpisanih 4 milijone evrov, je bilo oddanih 166 vlog v katerih so vlagatelji zaprosili za 7,5 milijona evrov.

20. in 21. javni razpis za podukrep M04.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021, namenjena naložbam za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev sta bila objavljena 22. 10. 2021, vloge pa so lahko vlagatelji oddali do vključno 30. 12. 2021. Za namen 20. javnega razpisa je bilo razpisanih 11,91 milijona evrov nepovratnih sredstev. Predmet podpore so bile individualne in kolektivne naložbe za prilagoditev kmetijskih gospodarstev zahtevam kmetovanja na gorskih območjih. Za namen 21. javnega razpisa je bilo razpisanih 4 milijone evrov. Predmet podpore so bile individualne in kolektivne naložbe kmetijskih gospodarstev namenjene izvajanju ekološke pridelave hrane.

Na Agencijo je bilo na 20. javnem razpisu skupno oddanih 351 vlog, v katerih so vlagatelji zaprosili za skupno 35,99 milijona evrov. Na 21. javni razpis je bilo oddanih 166 vlog s skupno zaprošeno vrednostjo 7,5 milijona evrov.

Tako na 20. kot 21. javnem razpisu so zaprošena sredstva presegla razpisana. Agencija pričakuje, da bo na 20. javnem razpisu zaradi porabe sredstev morala zavrniti skoraj polovico, na 21. javnem razpisu pa nekoliko manj kot tretjino sicer ustreznih vlog.