Skoči do osrednje vsebine

S sprejeto tehnično smernico sledimo evropskim standardom in izboljšujemo pogoje dela

Minister za zdravje je na podlagi Gradbenega zakona sprejel Tehnično smernico za graditev TSG-12640-002:2021 Tehnična smernica za graditev za zdravstvene stavbe, s katero so bolj podrobno določene priporočene tehnične rešitve, kot tudi primerne ravni gradbenih proizvodov in materialov in način njihove vgradnje, ki jih je treba upoštevati pri projektiranju, gradnji in vzdrževanju tovrstnih stavb.

Minister za zdravje Janez Poklukar je ob tem poudaril: »Obstoječe tehnične smernice so iz leta 2008. Nujno smo jih morali posodobiti, saj bomo na podlagi Zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih 2021 do 2031 imeli močan investicijski ciklus v novogradnje ali dotrajane objekte. Zakon namreč predvideva, da bomo v naslednjih 10 letih vložili 2,093 milijarde evrov v primarno, sekundarno in terciarno raven zdravstva. Res me veseli, da se na področju investicij v zdravstvu premikamo naprej in sledimo razvoju. S tem ne samo, da gradimo standardom ustrezne objekte, omogočamo tudi boljše prostore za paciente in vse zaposlene v zdravstvu. To pa sta naša ključna cilja. Da so pacienti deležni čim hitrejše in visoko kakovostne zdravstvene obravnave in da zaposleni z veseljem opravljajo svoje delo v ustreznih, modernih zdravstvenih objektih.«

Smernica predstavlja prenovo prvotne smernice, izdane leta 2008. S prenovljeno smernico se usklajuje zahteve s sedanjim stanjem tehnike ter novimi in prenovljenimi tehničnimi standardi s tega področja.

Tehnična smernica je namenjena načrtovanju in gradnji novih in rekonstruiranih stavb, kot tudi vzdrževanju in spremembi namembnosti obstoječih stavb.

Smernica podaja dodatno osnovo pri projektiranju in gradnji zdravstvenih stavb, kar je predstavljeno v naslednjih delih smernice:

  • Splošni del
  • Posebni del 1: Splošna bolnišnica z do 400 posteljami
  • Posebni del 2: Zdravstveni dom
  • Posebni del 3: Urgentni center