Skoči do osrednje vsebine

Osnutek Pravilnika o zagotavljanju varnosti po začetku obratovanja sevalnih ali jedrskih objektov v javni obravnavi

Na Upravi za jedrsko varnost (URSJV) smo pripravili dopolnitve pravilnika JV9, ki našo zakonodajo usklajujejo s ključnimi standardi Mednarodne agencije za atomsko energijo (MAAE) in zahtevami združenja WENRA (angleško Western European Nuclear Regulators' Association).

Spremembe pravilnika so na naslednjih področjih:

  • dodana so nekatera nova poglavja (Upravljanje in nadzor nad sistemi objekta, Posebne zahteve za sredico in jedrsko gorivo v jedrskih elektrarnah in raziskovalnih reaktorjih, Drugi programi) usklajena z zahtevami MAAE standarda SSR-2/2,
  • poglavje Pripravljenost na izredni dogodek je usklajeno z Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja,
  • dopolnjene so zahteve glede dnevnega, četrtletnega in letnega poročanja jedrske elektrarne ter letnega poročanja raziskovalnega reaktorja,

ter drugi manjši popravki in dopolnitve.

Besedilo novega pravilnika je objavljeno na spletni strani eDemokracije

Vaše pripombe, predloge in pobude nam prosim pošljite do 24. januarja 2022 na naslov gp.ursjv@gov.si ali tomaz.nemec@gov.si, po možnosti v obliki »sledi spremembam«.

Po zaključeni javni razpravi se bomo do vseh pridobljenih pripomb, predlogov in pobud opredelili ter jih sporočili predlagateljem.