Skoči do osrednje vsebine

Izdaja odločb na razpisu za prilagoditev kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe (sklop B)

39 upravičencem (sklop B) so bile izdane odločbe v skupni vrednosti 5.408.465,04 evrov.

19. javni razpis za podukrep 4.1- Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021, namenjen prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe je bil objavljen 30. 6. 2021. Oddaja vlog v elektronski sistem je potekala od 23. 8. 2021 do objave zaprtja javnega razpisa - 20. 10. 2021.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev je za naložbe fizičnih oseb razen samostojnih podjetnikov posameznikov in nosilcev majhnih kmetij ter naložbe skupin kmetov (sklop B) znašala 3.000.000 evrov.

Na Agencijo je prispelo 66 vlog s skupno zaprošeno vrednostjo 8.369.888,70 evrov. Izdano je bilo 39 odločb o pravici do sredstev v skupni višini 5.408.465,04 evrov ter 27 zavrnilnih odločb zaradi nedoseganja zadostnega števila točk (premalo razpisanih sredstev glede na zaprošena).