Skoči do osrednje vsebine

Zaključena oddaja vlog na razpis za Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev

Zaključena je oddaja vlog za 4. javni razpis za podukrep M09.1: Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014 - 2020, kateri je bil objavljen 24. 9. 2021.

Oddaja vlog v elektronski sistem je potekala od 18. 10. 2021 do 21. 12. 2021 do 14.00 ure.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev je znašala 1.135.187,54 evrov.

Na Agencijo je prispelo 7 vlog, v vlogah zaprošena sredstva ne presegajo razpisanih sredstev.