Skoči do osrednje vsebine

Uvrstitev enote za prečrpavanje večjih količin vode v evropski nabor za nujni odziv

Zaradi visokega tveganja poplav in omejenih zmožnosti za odziv na poplave so bile v preteklosti na ravni sedmih izpostav Uprave za zaščito in reševanje Brežice, Celje, Kranj, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica in Ptuj vzpostavljene regijske enote za prečrpavanje vode (EPV), ki na ravni države tvorijo celovito enoto za prečrpavanje večjih količin vode (angleško High Capacity Pumping) – SI HCP.

Z namenom prilagoditve slovenske enote SI HCP mednarodnemu delovanju se je v obdobju od 2019 do 2021 s podporo mehanizma Unije na področju civilne zaščite izvajal projekt Adaptacije modula za prečrpavanje večjih količin vode (projekt SI HCP – IDAP), s ciljem povečanja avtonomije, samozadostnosti in neodvisnosti enote. Cilji projekta so bili doseženi skozi različne aktivnosti, med katerimi izstopa registracija enote SI HCP v evropski nabor za nujni odziv (angleško European Civil Protection Pool - ECPP). Proces certificiranja enote je potekal v treh fazah (seznanitveni obisk, teoretična in praktična vaja) ter bil uspešno zaključen na mednarodni praktični vaji na temo poplav v Romuniji oktobra letos. Še pred samim formalnim zaključkom projekta je enota te dni s strani Evropske komisije prejela tudi uradni certifikat in tako postala druga mednarodno certificirana slovenska enota na področju zaščite, reševanja in pomoči.

Enota SI HCP se bo ob poplavah v tujini lahko odzvala v 12. urah po aktivaciji evropskega nabora za nujni odziv (ECPP). Je popolnoma samozadostna, saj zagotavlja potrebno energijo za delovanje, skladiščenje in vzdrževanje opreme, potrebno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, zavetje, higienske kapacitete, hrano in vodo ter zdravstveno oskrbo za svoje pripadnike in osebje.  Enota lahko deluje neprekinjeno 7 dni, ob rotacijah pa je mogoča njena napotitev za 3 tedne.

Slovenija se z uvrstitvijo enote SI HCP v evropski nabor za nujni odziv (ECPP) pridružuje drugim državam, ki že imajo vzpostavljene tovrstne zmogljivosti za odziv ob poplavah na mednarodni ravni.

Trije pripadniki enote pripravljajo cev za črpanje vode. V desnem zgornjem kotu EU logotip.

Pripadniki enote za prečrpavanje večjih količin vode. | Avtor: Uprava za zaščito in reševanje

1 / 3