Skoči do osrednje vsebine

Uspešen zaključek predsedovanja na področju zdravja rastlin

Dne 21. decembra 2021 je Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin v okviru slovenskega predsedovanja Svetu EU (PSEU21) zaključila predsedovanje na področju zdravja rastlin z objavo dokumenta o pripravah načrtov izrednih ukrepov ob pojavu in preprečevanju vnosa najbolj nevarnih bolezni in škodljivcev rastlin.

Gre za pomemben sklop novih predpisanih preventivnih ukrepov, saj je v primeru širjenja teh škodljivih organizmov rastlin na ozemlju EU lahko povzročene tudi več deset miljard škode, pri pojavu v gozdovih pa lahko ogrozijo tudi posamezne gozdne drevesne vrste in imajo velike posledice za okolje.

Razprava in izmenjava dobrih praks pri pripravi načrtov izrednih ukrepov za škodljive organizme rastlin je bila osrednja tema obravnave na zadnjem zasedanju delovne skupine Sveta vodij fitosanitarnih služb držav članic, ki je potekala 1. in 2. decembra 2021 preko avdio-video konference.

Delegacije so pozdravile pobudo slovenskega predsedstva za koordinirano evropsko kampanjo ozaveščanja posameznih skupin deležnikov in javnosti v vseh državah članicah EU o pomenu zdravih rastlin za prehransko varnost, varno hrano in okolje, ki bi jo izvedla Evropska agencija za varno hrano.

Slovensko predsedstvo je pripravilo poseben dokument s pregledom usklajevanja postopka podajanja stališč EU za Svet Evropske in Sredozemske organizacije za varstvo rastlin, ki je potekal prvič pod slovenskim predsedstvom. Države članice in Komisija so pohvalile Slovenijo za dosego političnega kompromisa pri tem.

Slovensko predsedstvo je na zadnjem sestanku vodij fitosanitarnih služb vodilo tudi razpravo o vključevanju predstavnikov EU v delovna telesa v okviru Mednarodne konvencije o varstvu rastlin, kjer je 182 držav članic. Delegacije so bile seznanjene z napredkom pri sprejemu delegiranih in izvedbenih aktov za Uredbo o uradnem nadzoru, delom Evropske agencije za varnost hrane in pogajanjih s tretjimi državami v času slovenskega predsedstva.

Predstavnici slovenskega predsedstva Področje zdravja rastlin

Fotografija predstavnic slovenskega predsedstva | Avtor Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

1 / 2