Skoči do osrednje vsebine

Podelitev Čopovih diplom in Čopovih priznanj za leto 2021

Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, krovna organizacija slovenskih knjižničarjev, že tradicionalno podeljuje Čopove diplome, priznanja in plakete za dosežke na področju knjižničarstva 21. decembra.

Portret Matije Čopa s podpisom Prejemniki Čopovih nagrad

Čopove nagrade in priznanja

Najvišjo stanovsko nagrado, Čopovo diplomo za izredno pomembno življenjsko delo na področju knjižničarstva, ki je širšega pomena in prispeva k ugledu in napredku stroke, je prejela Božena Kolman Finžgar iz Knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica za njeno neumorno spodbujanje branja otroške in mladinske književnosti.

V prostor mladinskega knjižničarstva se je prejemnica letošnje Čopove diplome zapisala s številnimi projekti za spodbujanje ljubezni do branja in predvsem prebujanja zanimanja za branje. Velikokrat njeni projekti sežejo tudi preko občinskih meja, kot sta na primer projekta Branje na daljavo in Noč z Andersenom. V duhu slogana "Razmišljaj globalno, deluj lokalno" redno skrbi za prenos aktualnih mednarodnih smernic v lokalno okolje. V največji meri se je to njeno razmišljanje udejanjilo pri izgradnji nove knjižnične stavbe v Radovljici. Še bolj pa, ko je knjižnično stavbo spreminjala in jo še spreminja v knjižnični dom mesta.

Knjižničarske stanovske nagrade nosijo ime po slovenskem knjižničarju in kot mu pravi Prešeren "velikanu učenosti" Matiji Čopu zaradi njegovega pomembnega prispevka k razvoju slovenskega knjižničarstva. Stanovske nagrade so podeljene posameznikom, ki predano krepijo položaj knjižnic v družbi, tako da v širše družbeno okolje prenašajo dosežke bibliotekarske stroke in na ta način plemenitijo tako strokovno javnost kot tudi širše družbeno okolje. Knjižnice bogatijo družbeno okolje s preprostimi projekti, ki nimajo tistega blišča, ki najpogosteje prikliče podporo izven javno finančnih okvirjev, a so vseeno s svojimi storitvami ena najpomembnejših mrež v sistemu vrednot, saj predstavljajo odprtost in enakopravnost ter posredujejo zavedanje o pomenu znanja v sodobni družbi. Znanja, ki je gonilo razvoja in pogoj za osebno in družbeno rast. Znanja, ki je predpogoj za boljšo prihodnost.

Čopovo priznanje – priznanje za enkratne dosežke, ki so plod izvirnih strokovnih pristopov ali za posebne zasluge pri popularizaciji knjižničarstva, krepitvi ugleda knjižničarjev, knjižnic in knjižničarske stroke v javnosti ter za zasluge pri razvoju knjižnične dejavnosti – za leto 2021 sta prejeli Marjetica Škrlec iz Mestne knjižnice Ljubljana in Ksenija Trs iz Mariborske knjižnice.

Ksenija Trs iz Mariborske knjižnice je Čopovo priznanje prejela za predano uresničevanje poslanstva potujoče knjižnice ter doseganje zadanih ciljev: povezovanje knjižnice, knjižničarjev, knjige ter ljudi. Delo Ksenije Trs nedvomno vpliva na lokalno in širšo strokovno in družbeno javnost. Verjame v to, da lahko knjige spreminjajo življenja posameznikov, bogatijo lokalno skupnost ter širši prostor.

Marjetica Škrlec iz Mestne knjižnice Ljubljana je Čopovo priznanje prejela za njeno sistematično prizadevanje za izboljšanje prostorskih pogojev za izvajanje knjižnične javne službe v knjižnični mreži Mestne knjižnice Ljubljane. Njeni idejni prostorski načrti se prilagajajo različnim izhodiščnim situacijam in stanjem knjižnic ter upoštevajo standarde za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih ter smernice za načrtovanje knjižničnih zgradb. Nove knjižnice so tako prijaznejše do zaposlenih in do uporabnikov ter uvajajo pomembne izboljšave, npr. vračanje gradiva 24/7 v Knjižnici Polje s pomočjo zunanjega knjigomata v vetrolovu in tiskanje, fotokopiranje ter skeniranje gradiva 24/7 v istem prostoru, kar omogočajo tudi v knjižnicah Moste in Fužine.

Podelitev je potekala v spletnem okolju, posnetek si jo lahko ogledate na Facebook strani Zveze bibliotekarskih društev Slovenije ali prek YouTube kanala.

Tudi letošnji Čopovi nagrajenci (knjižica Čopovi nagrajenci 2021) so ponovni dokaz, da ima knjižnična dejavnost v Sloveniji odlično izobražene strokovnjake, ki svoje delo opravljajo z entuziazmom in posebno odgovornostjo do uporabnikov, ustanoviteljev in stanovskih kolegov.