Skoči do osrednje vsebine

Zaprisega državnih odvetnic

Danes je na Ministrstvu za pravosodje potekala slovesna zaprisega treh državnih odvetnic.

Pred državnim sekretarjem Zlatkom Ratejem in ob prisotnosti generalnega državnega odvetnika mag. Jurija Groznika so prisegle Helena Petek Mavrič, na mesto državne odvetnice na Državnem odvetništvu na sedežu v Ljubljani, Majda Koželj, prav tako na mesto državne odvetnice na Državnem odvetništvu na sedežu v Ljubljani in mag. Anamarija Taljat, na mesto državne odvetnice na Državnem odvetništvu na Zunanjem oddelku v Novem mestu.

V uvodnem nagovoru je državni sekretar spomnil na temeljito prenovo dotedanjega Državnega pravobranilstva: s sprejemom Zakona o državnem odvetništvu se je na novo ustanovilo Državno odvetništvo Republike Slovenije kot poseben državni organ, ki opravlja strokovne naloge na področju varstva premoženjskih in drugih pravic in interesov države prek pravnega zastopanja v sodnih in drugih postopkih pred domačimi, tujimi in mednarodnimi sodišči ter arbitražami, hkrati pa opravlja tudi naloge pravnega svetovanja, mirnega reševanja sporov v predhodnem postopku in druge naloge, določene s tem in drugimi zakoni. Državni sekretar je še izpostavil, da gre za temeljno funkcijo zastopnika države, ki predstavlja pomemben člen v našem pravnem redu. Poslanstvo državnih odvetnikov zaradi raznolikosti pravnih področij terja številna posebna znanja, zaradi česar je tovrstno delo strokovno izjemno zahtevno.    

Ratej je novo zapriseženim državnim odvetnicam iskreno čestital ter jim zaželel vestno ter uspešno opravljanje dela.