Skoči do osrednje vsebine

Zaključena oddaja vlog na podukrepu M03.1: Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2021

Na Agencijo je bilo skupno oddanih 18 vlog, v katerih so vlagatelji zaprosili za sredstva, ki ne presegajo razpisanega zneska.

6. javni razpis za podukrep M03.1 - Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2021 (iz Programa razvoja podeželja 2014-2020) je bil objavljen 5. 11. 2021, vloge pa so lahko vlagatelji oddali od 19. 11. 2021 do 20. 12. 2021 do 14.00 ure.

Predmet javnega razpisa je podpora, namenjena pokritju stalnih stroškov, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo oziroma pravna oseba zaradi vključitve v upravičeno shemo kakovosti oziroma zaradi vključitve proizvoda v upravičeno shemo kakovosti, ki je namenjena prehrani ljudi.

Z javnim razpisom je bilo razpisanih 0,5 milijona evrov, od tega 0,2 milijona evrov za kmetijska gospodarstva (sklop A) in 0,3 milijona evrov za pravne osebe (sklop B).

Na Agencijo je bilo skupno oddanih 18 vlog, in sicer 14 za sklop A in 4 za sklop B. V vlogah zaprošena sredstva ne presegajo razpisanih sredstev.