Skoči do osrednje vsebine

Organi državne uprave v času med prihajajočimi prazniki pomagamo pri preprečevanju širjenja okužb s COVID-19

Z namenom preprečevanja širjenja okužb z virusom COVID-19 ter glede na trenutno epidemiološko situacijo je Vlada RS v petek, 17. decembra 2021, sprejela odločitev, da se v času božičnih in novoletnih praznikov, ki deloma sovpadajo tudi s šolskimi počitnicami, to je od vključno 27. decembra 2021 do vključno 31. decembra 2021, dodatno omeji gibanje in zadrževanje javnih uslužbencev v uradnih prostorih organov državne uprave, torej v ministrstvih, organih v njihovi sestavi, vladnih službah in upravnih enotah.

To pomeni, da  organi državne uprave v tem času opravljajo samo nujne naloge. Predstojniki organov državne uprave morajo za to obdobje (od 27. do 31. decembra 2021) določiti nujne naloge in javne uslužbence, ki bodo te naloge v tem času izvajali, pri čemer je treba zagotoviti, da javni uslužbenci nujne naloge izvajajo kot delo na domu. Zgolj v izjemnih primerih, ko nujnih nalog ni možno izvajati zunaj delovnega mesta oziroma na domu, javni uslužbenec nujne naloge lahko izvaja na delovnem mestu.

Konkretne nujne naloge in javne uslužbence, ki bodo v tem tednu nujne naloge izvajali, določijo predstojniki glede na naravo dela posameznega organa. Pri tem pa velja splošno pravilo, da so nujne naloge:

  • naloge, ki so vezane na tek procesnih rokov,
  • naloge, povezane z varstvom človekovih pravic in temeljnih svoboščin,
  • naloge v zvezi s preprečevanjem nevarnosti za življenje in zdravje ljudi, za okolje, za javni red in mir, za javno varnost, za premoženje večje vrednosti ali za nastanek hujše gospodarske škode,
  • naloge nujnega in učinkovitega izvajanja oblasti in delovanja države.

Torej so to vse naloge, za katere bodo predstojniki presodili, da so nujne in jih je v interesu ljudi ali države treba opraviti takoj. Na primer na Upravnih enotah med takšne naloge spadajo dovoljenja za prebivanje zaradi dela, združevanja družine, potovanja in potencialni dokumenti v zvezi s tem, na ministrstvih pa so to priprava nujnih predpisov, odgovori na tožbe v sodnih zadevah in podobno.

Vlada je predstojnikom organov državne uprave priporočila, da javnim uslužbencem, ki ne bodo izvajali nujnih nalog, predlagajo, da v navedenem času izrabijo letni dopust ali drugo vrsto opravičene odsotnosti.

Javne uslužbence, ki v tem obdobju ne bodo izrabili letnega dopusta ali druge upravičene odsotnosti, se napoti na čakanje na delo doma s pravico do nadomestila plače, kot jo določa zakon.

Podrobneje o delu upravnih enot (UE) od 27. do 31. decembra 2021:

Delo na upravnih enotah bo potekalo na način, kot ga določa veljani odlok Vlade o začasnih ukrepih za preprečevanje ponovnih izbruhov in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 v upravnih zadevah in Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19.

Stranke se morajo na ureditev upravne zadeve (upravne storitve) predhodno najaviti, oziroma se na storitev naročiti in v prostore UE morajo vstopati z vso potrebno zaščitno opremo.

Tudi upravne enote v tem obdobju opravljajo samo nujne zadeve, katerih naloge so vezane na tek procesnih rokov, so povezane z varstvom človekovih pravic in temeljnih svoboščin, naloge v zvezi s preprečevanjem nevarnosti za življenje in zdravje ljudi, za okolje, za javni red in mir, za javno varnost, za premoženje večje vrednosti ali za nastanek hujše gospodarske škode ter naloge, ki so potrebne zaradi nujnega in učinkovitega izvajanja oblasti in delovanja države.

O konkretnih nujni nalogi odloča načelnik oziroma vodstvo posamezne upravne enote.