Skoči do osrednje vsebine

Obnova mrtvice Zaton v okviru projekta Natura Mura

V okviru projekta Natura Mura, pri katerem Direkcija Republike Slovenije za vode (DRSV) sodeluje kot pogodbeni partner, se je v začetku novembra letos začela obnova mrtvice Zaton v Petanjcih. V sklopu novinarske konference so bila predstavljena konkretna dela na mrtvici Zaton in obnova poplavnih gozdov v Ižakovcih.


Obnova mrtvice Zaton je prvi izmed trinajst načrtovanih ukrepov, ki bodo v okviru evropskega kohezijskega projekta Natura Mura zvedeni do konca leta 2023 in bodo naslavljali ključne izzive ohranjanja narave ter zagotavljanja ekosistemskih storitev na poplavnem območju reke Mure. 

Ključni cilj projekta Natura Mura je izboljšati stanje ohranjenosti treh ciljnih habitatnih tipov in dvanajst ciljnih vrst območij Natura 2000 vzdolž reke Mure. Direkcija Republike Slovenije za vode je nosilka aktivnosti obnove rečnih in obrečnih habitatov, to je obnova struge Mure z izvedbo revitalizacijskih  ukrepov na štirih lokacijah,  obnova šestih rokavov reke Mure, obnova mrtvic Podkova in Zaton ter  izkop dvajsetih mlak. DRSV prav tako sodeluje tudi pri izvedbi aktivnosti odkupa vodnih in priobalnih zemljišč na poplavnem območju. 

Mag. Suzana Stražar, direktorica Urada za upravljanje z vodami, je ob tej priložnosti zbranim novinarjem pojasnila, da Direkcija Republike Slovenije za vode z veseljem sodeluje v projektu Natura Mura, kjer se ukvarja predvsem z izboljšanjem stanja voda: “Primarno so naše investicije usmerjene v zmanjšanju poplavne ogroženosti, projekt Natura Mura pa nam omogoča, da sodelujemo tudi pri izboljšanju stanja voda. Dobro sodelovanje z deležniki, s katerimi skrbimo za ohranjanje narave in voda, nam omogoča racionaliziranje postopkov, kar s pridom lahko uporabljamo tudi pri drugih projektih direkcije, kar predstavlja še dodatni doprinos sodelovanja pri tem projektu.” 

Mag. Stražar je še dodala, da bo DRSV v okviru evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 do konca leta 2023 skupno izvedla za okrog 230 milijonov evrov evropskih kohezijskih projektov za zmanjšanje poplavne ogroženosti in izboljšanje stanje voda. “Eden najbolj zglednih je ravno projekt Natura Mura,” je opomnila in nadaljevala, da se vidno večajo razpoložljiva sredstva za področje za upravljanje z vodami, kar se izraža v povečanem obsegu vzdrževanja vodotokov. “Po več kot 30 letni zanemarjenosti tega področja je bilo več kot nujno, da so se zadeve v vodarstvu začele spreminjati. V prihodnje se Direkciji Republike Slovenije za vode obetajo tudi precejšnja sredstva v okviru Načrta za okrevanja in odpornost, kar nas navdaja z optimizmom,” je zaključila mag. Stražar. 

Mrtvica Zaton v Petanjcih je bila zaraščena in zamuljena, zato je bila v sklopu prvega ukrepa projekta ročno odstranjena vsa lesna podrast. Obnova mrtvice Zaton bo omogočila preživetje dvoživke vrste nižinski urh, ki živi v vlažno kopenskem okolju. Zaradi dobre osončenosti se bujno razraščajo tudi različne močvirske rastline, kar privablja kačje pastirje, vodne hrošče in polže. V njej prebivajo tudi plavčki, vendar njihova številčnost strmo upada. 

Brankica Kropf, vodja projekta Natura Mura, je v nadaljevanju predstavila še dodatne ukrepe projekta: “Trenutno se na terenu izvaja izkop materiala, ki bo potekal v dolžini šesto metrov in širini dvajsetih metrov. Globina samega izkopa bo od enega do dveh metrov. V sklopu obnove bo urejena tudi sprehajalna pot, ki bo omogočala domačim in tujim obiskovalcem vpogled v notranjost mrtvice in opazovanje življenja ob njej.”                                                                              

Dela na mrtvici Zaton bodo predvidoma zaključena do konca februarja naslednjega leta.