Skoči do osrednje vsebine

Zaključevanje predsedovanja Svetu Evropske unije na vojaškem področju

Z zadnjim zasedanjem Vojaškega odbora EU (EUMC) leta 2021 se končuje predsedovanje Svetu EU na vojaškem področju.

Ob tej priložnosti je načelnik Generalštaba Slovenske vojske generalmajor Robert Glavaš v video sporočilu nagovoril EUMC. V nagovoru se je zahvalil za sodelovanje in podporo predsedujočemu EUMC generalu Claudiu Grazianiu in vsem, ki sodelujejo z EUMC. Izpostavil je pomembne dosežke slovenskega predsedovanja na vojaškem področju in zaželel veliko uspehov prihodnji predsedujoči državi. Poudaril je, da je treba izkoristiti »okno priložnosti« za promocijo vojaškega glasu, vojaške stroke in vojaškega delovanja na ravni EU ter ob tem obljubil podporo. General Graziani se je zahvalil za korektno opravljeno delo slovenskega predsedstva in za uspešno promocijo vsebin, pomembnih za skupno prihodnost. Med dogodki predsedovanja je izpostavil vojaško obrambni seminar in EUMC Mini Away Day ter promocijo vsebin vzdržnega in odpornega vojaškega delovanja v 21. stoletju, EUMC Away Day z aktualno vsebino odzivnih sil in s tem povezanimi operacijami EU ter vojaško vajo DRM2EX z vsebinami podpore vojaškega instrumenta moči pri krepitvi lastne odpornosti.

Slovensko predsedovanje je del obdobja, v katerem so potekale številne razprave o prihodnjem delovanju EU na področju skupne varnostne in obrambne politike EU (SVOP). V prvem delu predsedovanja je potekal strateški dialog, v okviru katerega so bile organizirane številne razprave in posvetovanja o prihodnjem delovanju EU, v drugem delu pa je bil obravnavan prvi osnutek Strateškega kompasa, ki bo usmeril prihodnje skupno delovanje.

V času slovenskega predsedovanja sta bili prednostno izpostavljeni dve vsebinski področji, ki smo ju podprli s številnimi dogodki, organiziranimi v Sloveniji in Bruslju. Večina vojaških vsebin in del dogodkov predsedovanja so bili vključeni v nabor razprav in posvetovanj v luči priprav Strateškega kompasa. Med pomembne uspehe predsedovanja prištevamo začetek razprav in vzpostavitev zavedanja o nujnosti pravočasnega in sistemskega pristopa k prilagoditvi opreme oboroženih sil za delovanje v spremenjenih razmerah, ki jih določajo klimatske spremembe in ukrepi prilagajanja nanje. Vsebina je bila zelo aktualna, saj je prav v obdobju razprav in oblikovanja politik ter dolgoročnih rešitev dobila ustrezno umestitev v osnutku Strateškega kompasa in prvem vojaškem nasvetu zanj. Zastavljena pot bo pripomogla k sposobnosti vojaškega delovanja in vojaški učinkovitosti tudi v prihodnosti. Umeščena je tudi v nabor vsebin nastajajoče deklaracije EU – Natovega sodelovanja in v nabor pomembnih vsebin prihodnjega delovanja na področju raziskav in razvoja ter raziskav in tehnologij EU (poleg prebojnih tehnologij, umetne inteligence, digitalizacije in delovanja v kibernetskem prostoru). Vsebina bo obravnavana tudi v času francoskega predsedovanja, tako bosta zagotovljena kontinuiteta in nadaljnji razvoj. Z vajo DRM2EX, ki je bila uvrščena v katalog vaj EU, smo urili postopke in preverjali rešitve uporabe vojaškega instrumenta moči v podpori civilnim organom pri spoprijemanju s posledicami naravnih in drugih nesreč ter ob tem preizkušali rešitve in instrument vojaške mobilnosti v Evropi. Na vaji so poleg držav članic EU sodelovale tudi države in partnerice Zahodnega Balkana. Z vajo smo okrepili medsebojno poznavanje, povezljivost, civilno-vojaško sodelovanje in odpornost EU ter naše bližnje soseščine. Opravljanje tovrstnih in drugih vojaških vaj dobiva svoje mesto v nastajajočem Strateškem kompasu, postale pa naj bi tudi stalnica v vojaškem okolju EU. V okviru rednih vsebin EUMC smo se med slovenskim predsedovanjem posebej posvečali vsebinam, povezanih z nastajajočim Strateškim kompasom, in silam hitrega odzivanja EU, vstopnim operacijam, krepitvi vojaške strukture poveljevanja in kontrole, izboljševanju postopkov vojaškega načrtovanja in v okviru povedanega krepitvi sposobnosti odzivnih sil EU.

Pripadniki SV delujejo v vlogi nacionalnih predstavnikov v Vojaškem odboru EU (EUMC) in njunih delovnih skupinah, in sicer v Delovni skupini EUMC (EUMC WG) ter Delovni skupini EUMC za glavni cilj (EUMC WG/HTF).