Skoči do osrednje vsebine

Zaključena oddaja vlog na javnem razpisu za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti

Z 2. javnim razpisom na podukrepu M06.4 je bilo razpisanih 15 milijonov evrov, oddanih je bilo 296 vlog, v katerih so vlagatelji zaprosili za 35,77 milijonov evrov sredstev.

2. javni razpis za podukrep 6.4 Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti je bil objavljen 10. 9. 2021, vloge pa so lahko vlagatelji oddali do vključno 17. 12. 2021.

Razpisanih je bilo 15 milijonov evrov nepovratnih sredstev, s čimer so se podpirale naložbe v ureditev in vzdrževanje objektov, nakup, namestitev oziroma vgradnjo opreme, strojev in naprav ter naložbe v informacijsko komunikacijsko tehnologijo.

Na Agencijo je prispelo  296 vlog, v katerih so vlagatelji zaprosili za skupno 35,77 milijonov evrov. Zaprošena sredstva so presegla razpisana sredstva na sklopu B, na sklopu A pa je zaprošenih sredstev nekoliko manj od razpisanih. Tako se bo ostanek sredstev iz sklopa A prerazporedil na sklop B.

Ker višina zaprošenih sredstev kljub temu presega razpisano višino sredstev, Agencija pričakuje, da bo na sklopu B zaradi porabe sredstev morala zavrniti več kot polovico sicer ustreznih vlog.