Skoči do osrednje vsebine

Začetek gradbenih del protipoplavne ureditve Železnikov

Direkcija Republike Slovenije za vode obvešča občanke in občane Železnikov in bližnje okolice o začetku gradbenih del na 1. fazi operacije Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore.

Direkcija Republike Slovenije za vode (DRSV) je skupaj s partnerji že začela s prvimi gradbenimi deli zmanjšanja poplavne ogroženosti na območju pomembnega vpliva poplav porečja Selške Sore na področju Železnikov, in sicer z izgradnjo vodne infrastrukture, izboljšanjem prevodnih sposobnosti reke Selške Sore in rekonstrukcijo obstoječe vodnogospodarske infrastrukture. 

Dela bodo potekala v naslednjih časovnih okvirih: 

  • odsek od Alplesa do Domela od jeseni 2021 do poletja 2022;
  • odsek od Domela do Dermotovega jezu od začetka leta 2022 do konca leta 2022;
  • odsek od Dermotovega jezu do Dolenčevega jezu od poletja 2022 do konca pomladi 2023;
  • Dolenčev jez in njegova okolica od začetka leta 2022 do konca leta 2022;
  • nov most na regionalni cesti čez Češnjico s pričetkom v začetku leta 2022 in zaključkom v prvi polovici leta 2022;
  • dela na Češnjici od jeseni 2021 oz. prve polovice leta 2022 do konca poletja 2022;
  • dela na Dašnjici od začetka poletja 2022 do konca pomladi 2023;
  • dela na Prednji Smolevi od začetka leta 2022 do sredine poletja 2022. 

Za zadnji, tretji 3 odsek (od izpod Dermotovega jezu do izpod Dolenčevega jezu) je gradbeno dovoljenje izdano dne 15. decembra 2021. Če ne bo pritožb na izdano dopolnilno gradbeno dovoljenje, bo DRSV z gradbenimi deli začela takoj po pravnomočnosti. 

Direkcija Republike Slovenije za vode s partnerji se zaveda, da bodo gradbeni stroji v Železnikih morda moteči ali bodo občasno povzročali gnečo na prometnicah, zato prebivalke in prebivalce Železnikov, druge občanke ter občane in obiskovalce vljudno naprošamo za strpnost in sodelovanja z vsemi udeleženci med gradnjo, da z dobro voljo in s skupnimi močmi zmanjšamo poplavno ogroženost Železnikov.