Skoči do osrednje vsebine

Projekt Pilot MOP - Lokalne skupnosti so ključni deležniki digitalne preobrazbe prostora

  • Ministrstvo za okolje in prostor
Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) stopa po poti digitalne preobrazbe prostora. Vzpostavljajo se informacijske rešitve, ki podpirajo elektronsko poslovanje na področju prostorskega načrtovanja in graditve, ter zbirke podatkov o prostoru, nepremičninah in okolju.

Zavedajoč se kompleksnosti digitalne preobrazbe in zahtevnosti nalog, ki jih nalaga aktualna prostorska in gradbena zakonodaja, ministrstvo izvaja projekt Pilot MOP. V projekt so vključeni različni deležniki, osrednja vloga pa je namenjena občinam. Ker je urejanje prostora izvirna pristojnost občin, bo končni cilj digitalne preobrazbe prostora dosežen takrat, ko bodo lokalno prostorsko podatkovno infrastrukturo in manjkajoče podatkovne zbirke zagotovile tudi občine.

Z namenom informiranja in posvetovanja z občinami je bil v začetku meseca organiziran posvet, na katerega so bile povabljene občine, ki sodelujejo v projektu. Na posvetu je bilo obširno predstavljeno dosedanje delo na področju digitalne preobrazbe prostora. Predstavljene so bile aktivnosti, ki se izvajajo v okviru projekta Pilot MOP, in aktivnosti, ki jih MOP namerava v obdobju 2021—2027 izvajati v sodelovanju z občinami. Za izvedbo teh aktivnosti si MOP prizadeva, da bi del potrebnih sredstev zagotovil iz mehanizma za okrevanje in odpornost ter podnebnega sklada.

V razpravo so se vključili tudi predstavniki občin in predstavili stanje in potrebe, ki jih na področju urejanja prostora in digitalne preobrazbe zaznavajo v svojem okolju. Glavne teme, ki so jih predstavniki občin izpostavili, so se nanašale predvsem na:

  • metodološke pomanjkljivosti sistema (npr. določanje nezazidanih stavbnih zemljišč, tehnična posodobitev prostorskih aktov na nov zemljiški kataster – tako imenovani ZKN),
  • zajem in izboljšavo prostorskih podatkov (evidenca stavbnih zemljišč je bila tu izpostavljena kot ena izmed ključnih evidenc na lokalni ravni),
  • integracijo storitev občin in države (na primer pridobivanje mnenj lokalnih mnenjedajalcev),
  • izobraževanja deležnikov na področju prostora,
  • organizacijske pomanjkljivosti sistema (na primer regijski geoinformacijski centri za podporo občinam).

Na koncu posveta so bili udeleženci enotni in so pozdravili izvedbo takšnih projektov ter izrazili željo, da MOP s takšnim pristopom nadaljuje tudi v prihodnje. Po mnenju mnogih je namreč aktivno sodelovanje državne in lokalne ravni ključno za izpolnitev obvez veljavne prostorske in gradbene zakonodaje ter zahtev, povezanih z digitalno preobrazbo.

Več informacij o projektu najdete na spletni strani projekta.