Skoči do osrednje vsebine

Napoved javnih razpisov na področju slovenskega jezika

V pripravi sta razpisa za promocijo slovenskega jezika ter izbiro ponudnikov za izvedbo projektov na podlagi nacionalnega programa za jezikovno politiko (NPJP).

Prvi, tako imenovani "promocijski" razpis bo objavljen predvidoma v drugi polovici januarja 2022 in bo enoleten. Zanj je predvidenih 119.768,00 evrov, ministrstvo pa bo predvidoma sofinanciralo projekte, ki bodo spodbujali ozaveščenost o pomenu in vlogi javne rabe slovenščine, tudi narečij, besedilno spretnost in bralno pismenost zlasti otrok in mladine, ter projekte za promocijo jezikovnih portalov in slovenske Wikimedije. Upravičenci razpisa bodo predvsem nevladne organizacije, pa tudi javni zavodi in podjetja.

Razpis za izbiro ponudnikov za izvedbo projektov na podlagi NPJP bo objavljen predvidoma februarja 2022 in bo dvoleten. Zanj je predvidenih dobrih 500.000,00 evrov letno (skupaj več kot milijon evrov), ministrstvo pa bo predvidoma sofinanciralo pet najboljših projektov, ki bodo vključevali različne ukrepe iz aktualne resolucije o nacionalnem programu za jezikovno politiko, na primer:

  • raziskave o slovenskem jeziku,
  • opremljenost oseb s posebnimi potrebami, prilagojeni načini sporazumevanja (vključno s slovenskim znakovnim jezikom),
  • digitalizacija,
  • jezikovni viri in tehnologije,
  • terminologija,
  • jezikovni portali (nadgradnja in vzdrževanje).

Upravičenci dvoletnega javnega razpisa bodo predvsem javni zavodi in podjetja, kot konzorcijski partnerji pa tudi nevladne organizacije.

Pri obeh razpisih bo mogoča prijava v konzorciju.