Skoči do osrednje vsebine

Zaključena oddaja vlog na podukrepu M06.3: Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij

3. javni razpis je bil objavljen 3. 9. 2021.

Oddaja vlog v elektronski sistem je potekala od 27. 9. 2021 do 16. 12. 2021 do 13.59 ure.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev je znašala 15.400.000 evrov. Na Agencijo je prispelo 2.409 vlog, s skupno zaprošeno vrednostjo 12.045.000,00 evrov.