Skoči do osrednje vsebine

Vzpostavitev in povezovanje nacionalnih enotnih oken kot sinergija projektov EUREKA in INTESA

16. decembra 2021 se je v hibridni izvedbi odvil dogodek, na katerem so predstavniki držav partneric v projektih EUREKA in INTESA, predstavili skupne izzive in primere dobrih praks s področja varnosti v pomorskem prometu, s poudarkom na izmenjavi podatkov.

1 / 2

EUREKA (v angleščini) in INTESA (v angleščini) sta strateška projekta sofinancirana iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt EUREKA se izvaja v okviru programa Interreg ADRION, INTESA pa v okviru čezmejnega programa Interreg Italija-Hrvaška. Oba projekta sta osredotočena na izboljšanje varnosti v pomorskem prometu in prispevata k uresničevanju ciljev zastavljenih v okviru StrategijE EU za jadransko-jonsko regijo (EUSAIR). Dne 16. decembra 2021, se je v hibridni izvedbi odvil dogodek, na katerem so predstavniki držav partneric v projektih, predstavili skupne izzive in primere dobrih praks, s področja varnosti v pomorskem prometu. Države si na nacionalni ravni prizadevajo za vzpostavitev oz. posodobitev nacionalnih enotnih oken - sistemov spremljanja in obveščanja za ladijski promet, s poudarkom na izmenjavi podatkov.

Uprava Republike Slovenije za pomorstvo je na dogodku predstavila tekoče aktivnosti projekta EUREKA, med njimi pripravo Memoranduma o sodelovanju, ki predstavlja pravno podlago za oblikovanje Stalne transnacionalne mreže za pomorsko varnost v jadransko-jonski regiji. Vzpostavitev Stalne transnacionalne mreže za pomorsko varnost predstavlja enega od glavnih ciljev projekta. Znotraj mreže bodo delovale tematske delovne skupine in si prizadevale za napredek na vseh področjih povezanih z regionalno pomorsko varnostjo v jadransko-jonski regiji.

EUREKA in INTESA sta lep primer, kjer se rezultati enega projekta povezujejo in nadgrajuje z drugim. Ob zaključku delavnice so bile že napovedane nadaljnje skupne aktivnosti.