Skoči do osrednje vsebine

Previdno pri spletnih nakupih

Izredne razmere, povezane s covid-19, so vplivale tudi na nakupovalne navade potrošnikov, saj vedno več potrošnikov nakupe opravlja preko spleta. Ker smo na Tržnem inšpektoratu v zadnjem obdobju ponovno zaznali povečano število prijav s področja spletne prodaje, kar je sicer zagotovo tudi posledica povečanega števila nakupov potrošnikov pred prihajajočimi prazniki, potrošnikom, tako kot že večkrat prej, ponovno svetujemo previdnost pri spletnih nakupih.

Spletna stran v slovenskem jeziku še ne pomeni, da gre za slovenskega prodajalca. Vedno več je tujih podjetij, ki se odločajo za prodajo tudi slovenskim potrošnikom, prav tako avtomatski prevajalniki omogočajo hitro jezikovno prilagoditev spletnih strani. Vedno je tako treba najprej poiskati in tudi preveriti podatke o prodajalcu. Nakup blaga preko spleta od neznanega prodajalca ali nepreverjenega prodajalca, sploh če ima ta sedež izven Evropske unije oziroma v t.i. tretji državi, je namreč tvegan. Ni nujno, da bo potrošnik blago sploh prejel, če ga bo prejel, pa lahko ne bo ustrezalo pričakovanjem potrošnika glede na opis, podan s strani prodajalca. V okviru možnosti, ki jih omogoča današnja tehnologija, lahko sicer potrošniki veliko informacij o prodajalcu in ponujenem blagu pridobijo že preko spleta, tako lahko npr. pred odločitvijo za nakup preverijo tudi morebitne izkušnje drugih kupcev s prodajalcem (npr. preko različnih forumov).

Potrošnikom, ki svoje nakupe opravljajo preko interneta, hkrati priporočamo, da si ogledajo tudi spletne strani Varni na internetu, preko katerih Slovenski center za posredovanje pri omrežnih incidentih SI-CERT uporabnike interneta seznanja z varno uporabo interneta ter s pastmi, na katere lahko uporabnik naleti pri tem.

Na splošno velja, da se lahko potrošnik v primerih, ko ima prodajalec sedež v Sloveniji, za pomoč obrne na Tržni inšpektorat.

Če se prodajalec nahaja v drugi državi članici Evropske unije, se lahko potrošnik za pomoč obrne na Evropski potrošniški center, ki kot del mreže evropskih potrošniških centrov, ustanovljene s strani Evropske komisije, nudi potrošnikom pomoč pri uveljavljanju pravic v razmerju do podjetja iz druge države članice EU.

V primerih nakupa od prodajalca iz t. i. tretje države pa bo potrošnik pomoč lahko iskal le pri morebitnih potrošniških organizacijah v državi prodajalca.