Skoči do osrednje vsebine

Povečano sofinanciranje dejavnosti na področju zaščite, reševanja in pomoči za leto 2022

V Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu smo danes s službami ter drugimi operativnimi sestavi društev ter nevladnih organizacij podpisali anekse h pogodbam o sofinanciranju dejavnosti na področju zaščite, reševanja in pomoči.

Zaščita, reševanje in pomoč se izvaja in sofinancirana na področju tehničnega reševanja ob prometnih nesrečah, nesrečah z nevarnimi snovmi, nesrečah na/v vodi, reševanje v gorah, reševanje v podzemnih jamah, vključno z amortizacijo vozil (Gasilske enote širšega pomena). Prav tako zagotavlja sofinanciranje nabave skupne in osebne zaščitne opreme reševalcev in zagotavlja nadaljevanje procesa enakomernega opremljanja gasilskih enot.

Na podlagi letnih načrtov pogodbenikov in na podlagi usmeritve, da se višina sofinanciranja ohranja na ravni, ki mora zagotavljati pogoje za izvajanje zaščite, reševanja in pomoči, se sofinanciranje za leto 2022 poviša za 10 odstotkov.