Skoči do osrednje vsebine

Letna poročila o digitalnem napredku evropskih držav v letu 2021

Evropska komisija je v okviru programa Interoperabilna Evropa objavila Biltene o stanju digitalnih javnih uprav držav članic EU v letu 2021, v katerih so zajeta letna poročila o digitalnem napredku evropskih držav leta 2021.

Poročilo Digital Government Factsheets 2021 podaja glavni pregled digitalnih rešitev in informacije o dolgoročnih trendih, ki oblikujejo politično področje javnih storitev v Evropski uniji. Vsakoletna poročila o napredku digitalizacije v javni upravi ponujajo poenostavljen pogled na različne pravne okvire, strategije in infrastrukturo, ki prevladujejo v evropskih državah. Poročila zagotavljajo tudi informacije o glavnih akterjih in institucijah, odgovornih za vzdrževanje in zagotavljanje digitalnih javnih storitev v državah članicah EU.

Evropska komisija v okviru Observatorija nacionalnih interoperabilnostnih okvirov (NIFO - National Interoperability Framework Observatory) letno zbira in objavlja poročila o informacijah o državah članicah EU na področju stanja digitalne javne uprave – Digital Public Administration factsheets - 2021 | Joinup (europa.eu)

Poročilo o Sloveniji prav tako najdemo na spletni strani Evropske komisije, kakor tudi grafične prikaze o napredku Slovenije.

Med dosežki v slovenski javni upravi so v letu 2021 izpostavljena sledeča področja:

 • Politične komunikacije: Nova strategija, Digitalna Slovenija 2030;
 • Zakonodaja: Slovenija nadaljuje pripravo novega zakona na področju elektronske identifikacije in skrbniških storitev, ki bo nacionalno zakonodajo uskladil z novo Uredbo (EU) št. 910/2014 (Uredba eIDAS);
 • Upravljanje: Slovenija je aprila 2021 ustanovila Strateški svet za digitalizacijo kot svetovalno telo predsednika vlade, ki dopolnjuje Svet za razvoj informatike v javni upravi in bosta skupaj tvorila močan strateški okvir za digitalizacijo;
 • Infrastruktura: Januarja 2020 je bila na poslovnem portalu SPOT uvedena nova funkcionalnost »elektronska bolniška odsotnost«, ki je bistveno zmanjšala administrativno breme.

Kazalniki razvitosti digitalne javne uprave za Slovenijo (glede na povprečje Evropske unije med 27 državami članicami - EU27), odstotek posameznikov, ki uporabljajo internet za:

 • interakcijo z javnimi organi - Slovenija 67%, EU27 povprečje 57%;
 • pridobivanje uradnih vlog - Slovenija 32%, EU27 povprečje 35%;
 • pridobivanje informacij - Slovenija 56%, EU27 povprečje 48%;
 • pošiljanje izpolnjenih obrazcev - Slovenija 32%, EU27 povprečje 38%.
Infografika - krogi v katerih so napisani odstotki uspešnosti, ko je navedeno v besedilu. Pri dvigu odstotka je puščica gori, sicer doli.

Kazalniki digitalizacije javne uprave | Avtor NIFO-Observatorij nacionalnih interoperabilnostnih okvirov

Kazalniki razvitosti digitalne uprave, ki opredeljujejo delovanje digitalne javne uprave:

 • osredotočenost na uporabnika – Slovenija 88%, EU27 povprečje 88,3%,
 • transparentnost - Slovenija 68%, EU27 povprečje 64,3%,
 • čezmejna mobilnost storitev – Slovenija 57%, EU27 povprečje 54,8%,
 • ključni dejavniki – Slovenija 64%, EU27 povprečje 65,2%.
Grafični prikaz odstotkov s paralelogramom (prikaz Slovenija in EU 37 držav ter povprečje)

Kazalniki digitalne uprave - Uspešnost e-uprave med prednostnimi nalogami politike | Avtor NIFO-Observatorij nacionalnih interoperabilnostnih okvirov

Grafični prikaz kazalnikov o umeščenosti Slovenije na področju interoperabilnosti zbranih v treh sklopih:

 • interoperabilnostni principi,
 • interoperabilnostne ravni,
 • konceptualni model za celostno izvajanje javnih storitev.
Grafični prikaz kazalnikov o umeščenosti Slovenije na področju interoperabilnosti. Prikazano z obravanim telesom podobnim kvadratu in paralelogramu.

Uvrstitev Slovenije na področju interoperabilnosti 2021 | Avtor NIFO-Observatorij nacionalnih interoperabilnostnih okvirov