Skoči do osrednje vsebine

Zasedanje vodij veterinarskih služb v okviru slovenskega predsedovanja Svetu EU

Dne 14.decembra 2021 je generalni direktor Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), Matjaž Guček, v okviru slovenskega predsedovanja Svetu Eu (PSEU21) vodil zasedanje vodij veterinarskih služb.

Zasedanje vodij veterinarskih služb (CVO) je potekalo v obliki avdio-video konference. Osrednja tema obravnave v delovni skupini vodij veterinarskih služb je bila digitalizacija v veterinarstvu in nadzoru na področju varne hrane. Na sestanku so delegacije podprle postopkovni dokument (Report of proceedings), ki ga je pripravilo slovensko predsedstvo na podlagi vprašalnika, večih razprav in izmenjav mnenj. Na sestanku smo uskladili pripombe EU na poročilo Svetovne organizacije za zdravje živali (OIE), Komisije za kopenski in akvatični kodeks, ter kopenski in akvatični priročnik. Slovensko predsedstvo je pripravilo tudi revizijo dokumenta Dolgoročna agenda dela vodij veterinarskih služb, ki so jo delegacije pohvalile kot uravnotežen in jasen dokument. Delegacije so bile seznanjene z napredkom pri sprejemu delegiranih in izvedbenih aktov za novo Uredbo o veterinarskih zdravilih in s programom dela Direktorata F Generalnega direktorata za zdravje in varnost hrane (DG SANTE) za leto 2022.

Na koncu je potekala razprava o določenih vprašanjih glede uvoza živali in o enotnem okviru zakonodaje o dobrobiti živali, Komisija pa je predstavila glavne poudarke konference za deležnike Dobrobit živali - Danes in jutri.