Skoči do osrednje vsebine

Izdaja odločb za Finančno pomoč pri reji prašičev v letu 2021

Agencija je do 26. 11. 2021 (rok vložitve) prejela 726 zahtevkov.

15. 12. 2021 je bilo izdanih 531 pozitivnih odločb namenjenih za finančno pomoč pri reji prašičev v letu 2021 v skupni vrednosti 1.867.248,05 evrov.

Upravičenci so nosilci kmetijskega gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoje iz Odloka o finančni pomoči pri reji prašičev v letu 2021 (Uradni list RS, št. 181/21).

Odobrena sredstva bodo upravičencem izplačana v začetku naslednjega tedna.

Do konca tega tedna bo Agencija odpremila še:

  •  8 sklepov o zavržbi zaradi prepozno vloženih zahtevkov;
  •  187 odločb o zavrnitvi zahtevka zaradi neizpolnjevanja pogojev (183 vlagateljev je po podatkih iz uradne evidence na dan 1. 2. 2021 na kmetijskem gospodarstvu imelo nezadostno število živali, štirje vlagatelji pa so že presegli zgornjo mejo prejete državne pomoči).