Skoči do osrednje vsebine

Zaključena oddaja vlog za operacijo: Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom

Zaključena je oddaja vlog za 2. javni razpis za podukrep M04.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, operacija: Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom, kateri je bil objavljen dne 8. 10. 2021.

Oddaja vlog v elektronski sistem je potekala od 29. 10. 2021 do dne 10. 12. 2021 do 14. ure.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev je znašala 4.000.000 evrov. Na Agencijo so prispele štiri vloge s skupno zaprošeno vrednostjo 3.417.298,81 evrov.