Skoči do osrednje vsebine

Strateško, pregledno in izobraževalno srečanje Odbora za zdravila rastlinskega izvora

Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) je 8. in 9. 12. 2021, v okviru predsedovanja Slovenije Svetu EU, gostila srečanje (SRLM) Odbora za zdravila rastlinskega izvora (HMPC), ki deluje v okviru Evropske agencije za zdravila (EMA).

V EU regulativnem sistemu zagotavljanja kakovostnih, varnih in učinkovitih zdravili rastlinskega izvora ima HMPC zelo pomembno vlogo.  Sprejema monografije EU ter pripravlja seznam EU rastlinskih snovi, pripravkov in kombinacij iz njih ter oblikuje znanstvene in regulativne smernice. Monografije EU skupaj s poročili o oceni zagotavljajo svetovno priznan, verodostojen in znanstveno kritičen pregled podatkov o varnosti in učinkovitosti zdravil rastlinskega izvora. Delo odbora HMPC je velika podpora predlagateljem vlog za pridobitev dovoljenja za promet z zdravili rastlinskega izvora in pristojnim organom pri njihovi oceni ter prispeva k harmonizaciji EU trga zdravil rastlinskega izvora.

Tehnološki procesi pri proizvodnji rastlinskih ekstraktov se vse bolj razvijajo, fitokemična karakterizacija pa se izboljšuje z novimi ali izpopolnjenimi metodami. Na srečanju so bili predstavljeni uporaba superkritičnih fluidov, ekstrakcija s subkritično vodo ter določanje rastlin s črtnim kodiranjem DNK DNK (angleško: DNA barcoding & metabarcoding).

Varnost zdravil rastlinskega izvora je izjemnega pomena. Predstavljeno je bilo vrednotenje podatkov o kancerogenosti in obravnava signalov neželenih učinkov zdravil rastlinskega izvora.

Na trgu je vse več izdelkov rastlinskega izvora, ki so prehranska dopolnila, in vedno manj zdravil rastlinskega izvora. Prehranska dopolnila so urejena povsem drugače od zdravil. Bolniki, ki želijo uporabiti izdelke rastlinskega izvora za preprečevanje in zdravljenje bolezenskih težav, slabo ločijo med zdravili in prehranskimi dopolnili ter so tako izpostavljeni zapletenemu in nepreglednemu trgu. Na srečanju je tekla razprava o tem, kako bi to stanje z namenom varovanja javnega zdravja lahko izboljšali.