Skoči do osrednje vsebine

Slovenija pozdravlja pobudo za boljše medsebojno sodelovanje na balkanski migracijski poti

Državni sekretar dr. Božo Predalič je danes sodeloval na videokonferenčnem srečanju ministrov za notranje zadeve držav Salzburškega foruma. Osrednja tema so bile migracije.

V razpravi o stanju na področju migracij je državni sekretar dr. Božo Predalič predstavil aktivnosti slovenskega predsedovanja Svetu EU na tem področju: »Menim, da smo v zahtevnih razmerah dosegli veliko. Na žalost se kompromisni predlogi glede Pakta o migracijah in azilu kljub našim velikim naporom ne premikajo z želeno hitrostjo, vendar si bomo do konca predsedovanja prizadevali za njihov napredek.« Ena ključnih prednostnih nalog našega predsedovanja je sodelovanje s partnericami Zahodnega Balkana. Tako smo na področju notranjih zadev in migracij organizirali dve ministrski srečanji s predstavniki držav te regije, na obeh pa so udeleženci izpostavili pomen te regije za varnost EU.

»Eden ključnih dejavnikov za obvladovanje nezakonitih migracij v regiji Zahodnega Balkana so solidarnost, učinkovito sodelovanje, izmenjava informacij, medsebojna pomoč, spoštovanje in implementacija dvostranskih sporazumov in protokolov za uspešno vračanje in pripravljenost za ponovni sprejem tujcev,« je poudaril dr. Predalič in v nadaljevanju predstavil stanje na področju migracij v Sloveniji, kjer se soočamo s skoraj 50-odstotno rastjo namer za vložitev prošnje za mednarodno zaščito. Prav tako se soočamo z zelo visoko stopnjo samovoljnih zapustitev azilnega doma, kar se nato kaže v sekundarnih migracijah. »Sekundarne migracije so pogosto omogočene s pomočjo tihotapljenja migrantov, ki postaja vse vidnejši izziv tudi v Sloveniji. Tu opažamo povečano število prijetih tihotapcev migrantov, ki se izredno hitro prilagajajo novim realnostim na migracijskih poteh. Sprovajalci so večinoma tujci oziroma tuje organizirane kriminalne skupine, kar otežuje preganjanje in sankcioniranje. Zato pozdravljamo Akcijski načrt proti tihotapljenju migrantov 2021–2025, ki bo okrepil boj proti tihotapljenju migrantov.«

Po besedah državnega sekretarja so države članice Salzburškega foruma pomembne partnerice slovenske policije: »To partnerstvo je ključno tudi pri preprečevanju nezakonitih migracij, vse bolj pa tudi v akcijah proti organiziranim kriminalnim skupinam, specializiranim za tihotapljenje ljudi. Strinjamo se, da je treba zagotavljati doslednejšo uporabo že sprejetih mednarodnih aktov na področju preprečevanja in sankcioniranja tihotapljenja ljudi,« je dejal državni sekretar.

V nadaljevanju so udeleženci razpravljali o migracijskih izzivih vzdolž vzhodno-sredozemske migracijske poti. »Vzhodno-sredozemska migracijska pot, ki se nadaljuje v balkansko migracijsko pot, je v zadnjih letih ena od glavnih poti za vstop migrantov v države EU,« je poudaril dr. Predalič in izpostavil nujnost spremljanja situacije na teh migracijskih poteh. »Pozdravljamo pobudo skupne koordinacijske platforme, katere cilj je izboljšati učinkovitost medsebojnega sodelovanja na področju migracij na balkanski migracijski poti. Slovenija podpira delo in idejo skupne koordinacijske platforme, kar smo v preteklosti že izrazili.« Pripravljeni smo sodelovati tako pri aktivnostih za krepitev operativnega sodelovanja kot pri koordinacijski platformi, a je treba upoštevati človeške in finančne omejitve. »Menimo, da bo imela skupna koordinacijska platforma pomembno vlogo v sodelovanju pri preprečevanju nezakonitih migracij. Predvsem pri pridobivanju informacij o aktualnem stanju nezakonitih migracij na balkanski poti, koordinaciji ukrepov mejnih policij in uspešnem pridobivanju finančnih sredstev za pomembnejše projekte,« je zaključil državni sekretar dr. Predalič.

Ob tej priložnosti se je državni sekretar zahvalil madžarskemu notranjemu ministru za vso pomoč in podporo Madžarske Sloveniji pri soočanju z nezakonitimi migracijami.