Skoči do osrednje vsebine

Ponovno dosegli visoko zastavljen cilj Predsedovanja Slovenije Svetu EU

Tako kot leta 2008 je tudi ob koncu letošnjega predsedovanja Slovenije Svetu EU majhna ekipa uslužbencev Direktorata za obrambne zadeve (DOZ) dosegla visoko zastavljen cilj, in sicer sprejetje »dogovora o splošnem pristopu Sveta« do predloga Direktive o odpornosti kritičnih subjektov (Direktiva CER).
Predstavniki Ministrstva za obrambo so predsedovali delovni skupini Sveta EU za civilno zaščito – odpornost kritičnih subjektov (PROCIV – CER).

Sodelujoči na sestanku sedijo za sejno mizo v dvorani. Za njimi so panoji z logotipi predsedovanja

Predstavniki Ministrstva za obrambo so predsedovali delovni skupini Sveta EU za civilno zaščito - odpornost kritičnih subjektov (PROCIV – CER) | Avtor Borut Podgoršek

Evropska komisija je predlog Direktive CER predstavila 16. decembra 2020. Cilj direktive je prispevati h krepitvi ravni zaščite in odpornosti kritičnih subjektov, ki upravljajo infrastrukture in zagotavljajo storitve, ki so bistvene za vitalne družbene funkcije ali gospodarske dejavnosti, s čimer se zagotovi dobro delovanje notranjega trga.

Naloga slovenskega predsedstva je bila usklajevati besedilo predloga Direktive CER in iskati kompromis s 26 državami članicami, s ciljem doseči splošen pristop Sveta. Za dosego cilja je ekipa DOZ na skupnih fizičnih sestankih s predstavniki generalnega sekretariata Sveta EU (GSC EU) in pravno službo Sveta v Bruslju ter tudi prek videokonferenc oblikovala besedilo direktive. Oblikovanju besedila je bilo po številnih pripombah in predlogih držav članic ter stališčih predsedstva namenjenih več kot 300 ur.

Predlog novega zakonodajnega akta je bil v okviru slovenskega predsedovanja obravnavan na petih neformalnih videokonferencah članov PROCIV – CER (19. julija, 15. septembra, 19. in 20. oktobra, 16. in 17. novembra, 1. decembra), kar pomeni več kot 60 ur razprave. Slovensko predsedstvo je pripravilo šest kompromisnih predlogov predsedstva, tri miselne dokumente (non-paper) in poročilo o napredku dosjeja. Namen kompromisov je bil najti skupni jezik med večino držav članic, hkrati pa ustvariti uravnotežen in trden kompromis, ki bi omogočil povečanje stopnje odpornosti kritičnih subjektov po vsej Uniji. V okviru pogajanj je predsedstvo opravilo več kot 80 dvostranskih sestankov z državami članicami.

Predsedstvo je pri oblikovanju kompromisnih predlogov največ pozornosti namenilo izključitveni klavzuli, priznavanju enakovrednosti glede na veljavno nacionalno zakonodajo in zakonodajo Unije, dodatku s seznamom sektorjev, v katerih se prepoznajo kritični subjekti, postopku identifikacije kritičnih subjektov posebnega evropskega pomena, sodelovanju med državami članicami in Evropsko komisijo ter usklajenosti s predlogom direktive o ukrepih za visoko skupno raven kibernetske varnosti v Uniji (NIS2).

V sredo, 1. decembra 2021, je slovensko predsedstvo po sestanku delovne skupine PROCIV – CER z državami članicami delilo 6., končni, kompromisni predlog, ki je bil nato v pisnem posvetovanju tudi sprejet. Dogovor o splošnem pristopu Sveta do predloga Direktive CER je bil potrjen na coreperju II (Odbor stalnih predstavnikov članic EU) 8. decembra 2021. Svet za notranje zadeve je 9. decembra 2021 v sklopu poročila o napredku za ta dosje pozdravil sprejem dogovora o splošnem pristopu. Po prevodu besedila v jezike držav članic je uraden sprejem splošnega pristopa predviden na Svetu za okolje 20. decembra 2021. Cilj slovenskega predsedovanja, ki je bil zastavljen zelo optimistično, je tako dosežen, in pomeni enega izmed bistvenih dosežkov predsedovanja v okviru zastavljenih ciljev na področju odpornosti EU.