Skoči do osrednje vsebine

Mobilnostni sveženj – pomembni datumi v 2022

2. februarja 2022 bodo začela veljati pravila o napotitvah voznikov, ko bo za določene vrste prevoza (npr. kabotaža) prevoznik moral preko sistema IMI vložiti deklaracijo o napotitvi.

Nova pravila o napotitvi voznikov v cestnem prometu (Direktiva 2020/1057 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32020L1057 ), sprejeta julija 2021 kot del paketa mobilnosti, so se začela uporabljati 2. februarja 2022. Komisija EU je oblikovala večjezični portal za cestne prevoznike, ki morajo upoštevati ta nove pravila. Portal je dosegljiv na povezavi https://transport.ec.europa.eu/transport-modes/road/mobility-package-i/posting-rules_enNa portalu je omogočeno, da izdelate izjavo o napotitvi, ki jo mora imeti voznik ob začetku izvajanja napotitve. Obrazec je standardiziran in ga izdelate v javnem vmesniku, ki je povezan z informacijskim sistemom za notranji trg (IMI).

21. februarja 2022 se začnejo uporabljati in nadzirati naslednja pravila o kabotaži in vrnitvi vozila v domačo državo:

Kabotaža: Ohranila so se veljavna pravila glede dolžine kabotaže in števila dovoljenih operacij (3 prevozi v 7 dneh v gostujoči državi). Dodatno je predpisano obdobje mirovanja na 4 dni mirovanja (4 dni ni dovoljeno ponovno opravljanje kabotaže z istim vozilom v gostujoči državi članici).

Vrnitev vozila: Uveljavlja se obvezna vrnitev vozila v državo članico sedeža podjetja, in sicer v največ 8 tednih po odhodu iz matične države.

Od 21. maja 2022 bo potrebna licenca za lahka tovorna vozila za prevoz blaga (nad 2,5 tone največje dovoljene mase).