Skoči do osrednje vsebine

Državni sekretar Ratej na konferenci Sveta Evrope v Benetkah

Državni sekretar Zlatko Ratej se 13. in 14. decembra 2021 v Benetkah udeležuje konference na visoki ravni v okviru italijanskega predsedovanja Odboru ministrov Sveta Evrope.

Namen konference je spodbuda glede razprave o obnavljalni pravičnosti (restorative justice) na podlagi do sedaj sprejetih tozadevnih dokumentov Sveta Evrope ter drugih EU in mednarodnih dokumentov, njihove analize ter izmenjave izkušenj držav članic (zakonodajnih in praktičnih rešitev).

Tovrstna konferenca, na kateri so imeli uvodne nagovore italijanska pravosodna ministrica, generalna sekretarka Sveta Evrope, predsednik Parlamentarne skupščine Sveta Evrope ter do nedavnega predsednik Beneške komisije, bo poleg navedbe dosežkov v zvezi z obnavljalno pravičnostjo tudi priložnost za razpravo o nadaljnjih izzivih na tem področju.

Dnevni red konference temelji na treh razpravah, pri čemer se je prva diskusija nanašala na stremljenje k široki uporabi restorativne pravičnosti v zvezi mladoletnimi žrtvami in storilci kaznivih dejanj, druga diskusija k široki komplementarni uporabi v kazenskem pravosodnem sistemu z namenom zmanjšanja kriminala in povratništva v zaporih ter tretja razprava z osredotočenjem na usposabljanje na tem področju.

Državni sekretar Ratej je v svoji intervenciji pozdravil dosedanje in načrtovano delo Sveta Evrope na področju obnavljalne pravičnosti, pri čemer se je strinjal z mnogimi visokimi govorci, da bo sprejetje Beneške deklaracije spodbudilo razpravo in nadaljnje korake na tem področju znotraj nacionalnih pravosodnih sistemov.