Skoči do osrednje vsebine

S spremembami vojaškega visokega šolstva zagotavljamo večjo transparentnost

Na današnji novinarski konferenci je poveljnik Centra vojaških šol Slovenske vojske brigadir Peter Zakrajšek predstavil poslanstvo, naloge in strukturo Centra vojaških šol, umeščenost in povezavo z javnim izobraževalnim sistemom ter programe in načrte za razvoj vojaškega šolstva.

Brigadir Zakrajšek je predstavil delo Centra vojaških šol, v okviru katerega deluje Šola za podčastnike, Šola za častnike ter Poveljniško-štabna šola Slovenske vojske, vojaškim osebam pa omogočajo tudi šolanje v tujini. Znotraj Centra vojaških šol deluje tudi poseben mehanizem za priznavanje izobrazbe.

V luči predlaganih sprememb zakona o visokem šolstvu je brigadir Zakrajšek pojasnil, da je namen sprememb zakona akreditiranje vojaškega izobraževalnega programa, skladno s standardi kakovosti v javnem izobraževalnem sistemu. "Na ta način želimo zagotoviti večjo transparentnost in se odpiramo javnosti," dodaja brigadir Zakrajšek.

Študij bo organiziran na prvi bolonjski stopnji. Predvideno je, da bodo fakultete svojim študentom v 6. semestru ponudile poseben vojaški modul. Kot pojasnjuje brigadir Zakrajšek, smo z nekaterimi fakultetami že dogovorjeni za takšno sodelovanje, z drugimi pa dogovori še potekajo. Znotraj Univerze v Ljubljani je vojaški modul že dogovorjen v treh programih Fakultete za pomorstvo in promet ter na Obramboslovju na Fakulteti za družbene vede, znotraj Univerze v Mariboru pa na Fakulteti za organizacijske vede, Fakulteti za logistiko in na Fakulteti za varnostne vede. Dogovori potekajo na Fakulteti za šport, Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo in na Medicinski fakulteti znotraj Univerze v Ljubljani, na Pedagoški in Filozofski fakulteti znotraj Univerze v Mariboru, na zavodu Alma Mater Europaea ter na Fakulteti za organizacijske študije v Novem mestu. Po zaključku študija bodo diplomanti dobili dva naziva, svoj primarni strokovni naziv in naziv častnika Slovenske vojske.

Prve rezultate predlaganih sprememb bo moč opaziti v šolskem letu 2025/2026. Starost diplomantov bo za do 5 let nižja, z novim sistemom bodo novi častniki stari 23 let, kar pomeni, da bodo imeli več možnosti za karierni razvoj v prihodnje.

Več o predlaganih spremembah vojaškega visokega šolstva lahko preberete tudi na projektni spletni strani Varnost za vse.

Poveljnik med videokonferenco sedi za mizo. Za njim sta zastavi Slovenije in EU ter moder pano predsedovanja Slovenije EU.

Brigadir Peter Zakrajšek, poveljnik Centra vojaških šol Slovenske vojske | Avtor Vekoslav Rajh