Skoči do osrednje vsebine

Izdaja odločb na razpisu za prilagoditev kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe (sklop A)

37 upravičencem smo izdali odločbe v skupni vrednosti 705.528,15 evrov.

19. javni razpis za podukrep M04.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021, namenjen prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe je bil objavljen 30. 6. 2021. Oddaja vlog v elektronski sistem je potekala od 23. 8. 2021 do objave zaprtja javnega razpisa - 20. 10. 2021.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev je za naložbe nosilcev majhnih kmetij (sklop A) znašala 2.000.000 evrov.

Na Agencijo je prispelo 37 vlog s skupno zaprošeno vrednostjo 753.453,13 evrov. Izdano je bilo 36 odločb o pravici do sredstev v skupni višini 705.528,15 evrov ter ena zavrnilna odločba.