Skoči do osrednje vsebine

Svet za kmetijstvo in ribištvo zadnje letošnje zasedanje začenja z ribiškimi vsebinami

Ministri EU za ribištvo so na današnjem zasedanju Sveta za kmetijstvo in ribištvo obravnavali stanje na področju revizije sistema Unije za nadzor ribištva. Predsedujoči Svetu dr. Jože Podgoršek je ministre seznanil s pomembnimi dosežki slovenskega predsedstva v zvezi s to revizijo. Ministri EU danes sicer osrednjo pozornost namenjajo dogovorom za ribolovne kvote za leto 2022.

Minister Podgoršek na zasedanju Sveta za kmetijstvo in ribištvo

Minister Podgoršek na zasedanju Sveta za kmetijstvo in ribištvo | Avtor Svet Evropske unije

Pogajanja za ribolovne kvote za prihodnje leto so izjemno pomembna za ribiče iz držav članic EU, ki izvajajo ribolov v vodah Atlantika in Severnega morja (in drugih morij) ter v vodah Sredozemskega in Črnega morja. Pogajanja, ki intenzivno potekajo, bodo ob koncu zelo napeta, saj je treba sprejeti težke odločitve o omejitvi ribolova za tiste staleže rib, ki niso v dobrem stanju.

Pomembna točka današnjega zasedanja se je nanašala na revizijo sistema Unije za nadzor ribištva. Slovensko predsedstvo je v ta dosje vložilo veliko truda, od julija 2021 se je v okviru medinstitucionalnih pogajanj z Evropskim parlamentom srečalo na štirih političnih trialogih in 13 tehničnih sestankih. »Čeprav se je ta dosje izkazal za zelo težavnega je predsedstvu uspelo zaključiti dve od treh temeljnih uredb o sistemu za nadzor ribištva, ki jih zajema predlog, in približno tretjino zadevnih določb.« Dr. Jože Podgoršek je pohvalil tudi sodelovanje z Evropskim parlamentom in Komisijo. »Posvetili smo se podrobnostim, pa tudi vzdušje je bilo vedno zelo pozitivno.«

Napredek je bil dosežen na večih področjih, posebej pa je predsedujoči Svetu izpostavil:

  • uspelo nam je doseči politični dogovor o uredbi v zvezi z Evropsko agencijo za nadzor ribištva;
  • uspešno smo zaključili pogajanja in dosegli politični dogovor o delu uredbe o nezakonitem, neprijavljenem in nereguliranem ribolovu glede certifikatov za digitalno upravljanje potrdil;
  • dosegli smo načelni dogovor o opredelitvi »ribiškega plovila« in pristopu za sklicevanje na ribiška plovila in plovila za ulov v vsej uredbi o nadzoru;
  • dosegli smo pomemben napredek v zvezi s sklopi opredelitev, dovoljenj za gospodarski ribolov in dovoljenj za ribolov, ribolova brez ribiškega plovila in nacionalnih programov nadzora. Večina določb v teh sklopih je zdaj dogovorjena;
  • uspešno smo tudi opredelili prednostne naloge so-zakonodajalcev in dali jasne smernice tehnični ravni, za nemoteno nadaljevanje dela pod francoskim predsedstvom.

Dr. Podgoršek: »Zelo sem ponosen na rezultat, ki ga je slovensko predsedstvo doseglo v zvezi s tem kompleksnim dosjejem. Trdo smo delali, da bi našli skupna stališča in dosegli uravnotežene kompromise. Francoskemu predsedstvu želim dobro nadaljevanje njegovih prizadevanj in pri tem veliko uspeha ter mu obenem nudim našo podporo.«