Skoči do osrednje vsebine

Trinajst slovenskih filmov končno spet doma

Po več kot petdesetih letih se je 10. decembra 2021, ob 13. uri v Slovenijo vrnilo trinajst slovenskih celovečernih filmov (negativ slike in tona), ki so bili na podlagi pogodbe o depozitu med Jugoslovansko kinoteko in Republiškim komitejem za kulturo Socialistične republike Slovenije 15. 2. 1968 s strani producenta Triglav filma predani v hrambo Jugoslovanski kinoteki v Beogradu.

Čakanje na filme.

Direktor Arhiva Republike Slovenije dr. Bojan Cvelfar in vodja Slovenskega filmskega arhiva mag. Tatjana Rezec Stibilj ob prevzemu filmov. | Avtor Arhiv Republike Slovenije

1 / 4

V Sloveniji v času sklenitve depozita nismo zagotavljali primernega depoja za hrambo filmov na zelo gorljivem nitratnem filmskem traku. Gre za izvirno filmsko gradivo za filme, ki sodijo v slovensko filmsko klasiko (med njimi je tudi prvi slovenski igrani celovečerni film Na svoji zemlji) in so delo legendarnih filmskih režiserjev:

  • Franceta Štiglica: Na svoji zemlji (1948), Trst (1951), Svet na kajžarju (1952), Balada o trobenti in oblaku (1961);
  • Jožeta Galeta: Kekec (1951);
  • Bojana Stupice: Jara gospoda (1953);
  • Franceta Kosmača: Dobri stari pianino (1959), Ti loviš (1961);
  • Mirka Groblerja: Dobro morje (1958);
  • Jožeta Babiča: Tri četrtine sonca (1959), Veselica (1960);
  • Janeza Kavčiča: Akcija (1960);
  • Františka Čapa: Naš avto (1962).

Arhiv Republike Slovenije in Jugoslovanska kinoteka sta po izdanem soglasju Vlade RS 26. 11. 2021 podpisala pogodbo o nadomestilu za hrambo in varstvo omenjenih trinajstih filmov. Nadomestilo za hrambo od leta 1991 dalje je bilo že poravnano in filme smo lahko končno prepeljali v Slovenijo. Za sodelovanje in podporo pri sklenitvi in izpeljavi tega pomembnega dogovora se posebej zahvaljujemo Ministrstvu za kulturo, Ministrstvu za zunanje zadeve in slovenskemu veleposlaništvu v Beogradu.

Gre za izjemno pomemben del slovenske kulturne in filmske dediščine. Izvršitev pogodbe med Arhivom Republike Slovenije in Jugoslovansko kinoteko je s simbolično primopredajo filmov potekala ob pričetku dnevov slovenskega filma v sredo, 8. decembra 2021 zvečer, v prostorih Jugoslovanske kinoteke v Beogradu. Neprecenljiv zaklad pa je domov, v Arhiv Republike Slovenije – Slovenski filmski arhiv, prispel v petek, 10. decembra 2021, ob 13. uri.