Skoči do osrednje vsebine

Srečanje s hrvaškim upravnim organom, pristojnim za jedrsko varnost

V obliki videokonference je potekalo srečanje delegacij Uprave za jedrsko varnost in hrvaškega Direktorata za civilno zaščito, v okviru izvajanja dvostranskega sporazuma o zgodnji izmenjavi informacij v primeru radiološke nevarnosti.

Sestanek je organizirala hrvaška stran. Njihovo delegacijo je vodil g. Damir Trut, predstojnik Direktorata za civilno zaščito pri Ministrstvu za notranje zadeve republike Hrvaške, slovensko pa g. Igor Sirc, direktor Uprave za jedrsko varnost.

Udeleženci so predstavili novosti v obeh upravnih organih na področju zakonodaje, pripravljenosti  na izredne dogodke in izvajanju radiološkega monitoringa. Obe državi usklajujeta zakonodajo z evropskim pravnim redom in pripravljata spremembe oziroma nove nacionalne programe ravnanja z radioaktivnimi odpadki. Slovenska stran je povabila hrvaške kolege, da na eni od prihodnjih vaj za primer izrednega dogodka v jedrski elektrarni Krško sodelujejo kot opazovalci v centru za obvladovanje izrednih dogodkov Uprave za jedrsko varnost, oba organa pa bosta nadaljevala tudi proces usklajevanja zaščitnih ukrepov ob morebitnem izrednem dogodku v jedrski elektrarni Krško. Slovenija je predstavila projekt prenove sistema zgodnjega obveščanja merjenja radioaktivnosti v okolju, hrvaška stran pa potek izmenjave podatkov iz njihovega podobnega sistema.

Obe strani sta poudarili pomembnost nadaljnjega dobrega in rednega medsebojnega sodelovanja ter učinkovitega komuniciranja in obveščanja na vseh področjih jedrske in sevalne varnosti. Naslednji skupni sestanek bo v letu 2022 gostila slovenska stran.