Skoči do osrednje vsebine

Regijski obisk Vlade na Gorenjskem

Državni sekretar Zlatko Ratej je danes v sklopu vladnega regijskega obiska obiskal pravosodne deležnike na Gorenjskem. Delegacija ministrstva za pravosodje se je seznanila z delom Okrožnega sodišča in Okrožnega državnega tožilstva v Kranju ter Okrajnega sodišča v Radovljici.

Državni sekretar je skupaj s sodelavci najprej obiskal Okrožno sodišče v Kranju, kjer je z začasno predsednico sodišča Špelo Jakopič med drugim spregovoril o aktualnih kadrovskih in prostorskih izzivih na sodišču. Ena od prioritet Ministrstva za pravosodje je investicijsko vzdrževanje objektov pravosodnih organov, v sklopu katere so bili letos za Okrožno in Okrajno sodišče v Kranju zgrajeni sistemi javljanja požara in klica v sili. V teku je še priprava projektne dokumentacije za energetsko prenovo sodne stavbe v Kranju, vključno s predvideno izgradnjo dvigala.

Sledil je obisk Okrožnega državnega tožilstva v Kranju. Vodja Marija Marinka Jeraj je državnemu sekretarju predstavila delo in dosežke preteklega leta. Dotaknila sta se tudi probacije in alternativnih oblik kazenskega pregona, sodelovanja s policijo ter aktualnih kadrovskih izzivov na sodišču. »Na ministrstvu za pravosodje se zavedamo, kako pomembno je zagotavljati učinkovito in spodbudno delovno okolje. V pripravi je Bela knjiga, ki bo v veliko pomoč pri ureditvi kariernega razvoja za javne uslužbence v pravosodnih organih« je ob tem dodal DS Ratej.

Obisk pravosodnih deležnikov na Gorenjskem je državni sekretar sklenil na Okrajnem sodišču v Radovljici, kjer je delegacijo sprejela predsednica sodišča Mojca Mlakar. Med drugim so se dotaknili nove sodniške zakonodaje ter področja morebitnega povečanja števila izvedencev, cenilcev in tolmačev za različna strokovna področja. V sklopu projekta »Učinkovito pravosodje« je Okrajno sodišče v Radovljici letos prejelo še komplet videokonferenčne in pripadajoče opreme, s čimer delo sodnikov in sodnega osebja lahko potekalo lažje in hitreje.

Regijski obisk Vlade se je zaključil na Javni tribuni v Cerkljah na Gorenjskem, kjer so se predstavniki Vlade RS srečali z župani, gospodarstveniki in drugimi nosilci razvoja na Gorenjskem.

1 / 3