Skoči do osrednje vsebine

Predsednik vlade Janez Janša na delovnem obisku v Gorenjski regiji

Vlada Republike Slovenije je danes obiskala Gorenjsko regijo, ki jo sestavljajo občine Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas - Poljane, Gorje, Jesenice, Jezersko, Kranj, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Železniki, Žiri in Žirovnica.

Gorenjska regija s površino 2.137 km2 zajema 18 občin, z 206.621 prebivalci na dan 1. 1. 2021. V preteklem obdobju je bila po statističnih kazalcih razvitosti na drugem mestu med dvanajstimi regijami v Sloveniji, takoj za Osrednjeslovensko regijo. Kljub temu, da regija ne izstopa po visokem BDP na prebivalca, ima pretežno ugodne vrednosti tako med kazalniki razvitosti, kot med kazalniki razvojnih možnosti in ogroženosti. Gorenjska ima najnižjo stopnjo brezposelnosti med statističnimi regijami, ki je nizka tudi med mladimi. Gorenjska regija ima tudi visoko izobraženo delovno silo. Kar okoli 30 % delovno aktivnega prebivalstva ima terciarno izobrazbo. Vse to vpliva tudi na produktivnost, ki je višja od slovenskega povprečja. Relativno ugodnejši so tudi demografski kazalniki, saj je razmerje med starimi in mladimi boljše kot v večini ostalih regij. Gorenjska ima dve tretjini površine regije varovanih območij po Zakonu o ohranjanju narave, ker imajo status zavarovanega območja, območja Nature 2000, naravne vrednote ali ekološko pomembnega območja in je pogosto prizadeta zaradi naravnih nesreč. Gorenjska regija dosega 78 % povprečne razvitosti EU.

Člani vlade so se danes najprej sestali na delovnem posvetu v občini Gorenja vas – Poljane, kjer jih je pozdravil tamkajšnji župan Milan Čadež. Kot je dejal uvodoma slovenski književniki pravijo, da je v Poljanski dolini najlepše spomladi, sam pa meni, da je v Poljanski dolini najlepše, ko zaseda slovenska vlada, ki vodi tudi Svet EU. V svojem nagovoru je župan izpostavil zgodovino Poljanske doline in njen razvoj ter potenciale na področju turizma. "V Poljanski dolini smo kleni, marljivi, delovni, zanesljivi ljudje, ki vemo, da se živi od dobrega dela in da se demokracija začne z obveznostmi in dolžnostmi," je dejal župan. Vladi se je zahvalil za prispevek, ki so ga prejele vse občine v Sloveniji v obliki povprečnine. "Vi ste tisti, ki veste, da občine delamo razvoj. Iskreno želim, da enako delate naprej," je še povedal župan Milan Čadež.

Na delovnem posvetu so ministrice in ministri odprli vrsto odprtih vprašanj in tudi rešili marsikatero težavo, ki je bila na mizi že dolgo časa. Ministrska ekipa je spregovorila predvsem o projektih v regiji na področju kmetijstva, turizma, infrastrukture, kohezijskih in evropskih sredstev, gospodarskih priložnosti, izobraževanja, kulture, notranjih zadev, zdravstva, upravnih storitev, dolgotrajne oskrbe in pravosodja. Govorili so tudi o problematiki demografije, delovni sili ter se seznanili s pomembnejšimi statističnimi podatki in kazalniki.

Po skupinskem fotografiranju celotne vlade so sledili ločeni programi predsednika vlade ter ministric in ministrov. V okviru obiska so se predsednik vlade in ministri ter ministrice srečali s predstavniki podjetij, zavodov, občin in drugih deležnikov v regiji.

Predsednik vlade Janez Janša je po jutranjem delovnem posvetu najprej obiskal Medpodjetniški izobraževalni center Šolskega centra Škofja Loka, kjer si je ogledal delavnice z dijaki in se sestal z vodstvom Šolskega centra ter ravnatelji Srednje šole za strojništvo, Srednje šole za lesarstvo in Višje strokovne šole.

Šolski center Škofja Loka sodeluje s preko 700 podjetniki in podjetji v regiji, 20% učnega načrta pa imajo odprtega in dijakom nudijo znanje, ki ga bodo potrebovali ob zaposlitvi. Polovica vajencev v Sloveniji se šola prav v Škofji Loki.

Dijaki so ob obisku predsednika vlade prikazali predvsem praktično delo na posameznih strojih, prav tako tudi v avtomehanični delavnici, ter projekte, ki jih izdelujejo v sodelovanju z različnimi podjetji v regiji. Dijaki v šoli rešujejo realne industrijske probleme, prav tako pa tudi izdelujejo izdelke iz lesa in drugih materialov. Dijaki tudi pogosto sami dajejo ideje, katere izdelke bi želeli v okviru praktičnega pouka izdelati. Šolski center veliko poudarka daje na to, da so izdelki, ki jih naredijo dijaki, uporabni in praktični.

Po ogledu praktičnega dela dijakov, se je predsednik vlade sestal z vodstvom šolskega centra ter ravnatelji Srednje šole za strojništvo, Srednje šole za lesarstvo in Višje strokovne šole. V pogovoru je bilo izpostavljeno delovanje Šolskega centra, naslovljena pa so bila tudi nekatera vprašanja v povezavi z zdravstvenim zavarovanjem dijakov in nekatere kadrovske težave, ki jih opaža vodstvo šole glede zaposlovanja v pedagoški stroki. Šolski center Škofja Loka se sicer lahko pohvali z jabolkom kakovosti, ki so ga prejeli za projekt z naslovom "Usposabljanje v tujini bogati." Šola namreč omogoča pestro mednarodno izmenjavo tako za njihove dijake, ki se vključujejo v izobraževalne procese v tujini, kot tudi za tuje dijake, ki prihajajo na izobraževanje v Škofjo Loko.
Po obisku Šolskega centra v Škofji Loki je sledilo delovno kosilo predsednika Vlade Republike Slovenije z župani Mestne občine Kranj Matjažem Rakovcem, občine Radovljica Cirilom Globočnikom in občine Jesenice Blažem Račičem ter direktorjem Splošne bolnišnice Jesenice Markom Toplakom. Osrednja tema pogovorov je bil projekt regijske bolnišnice na Gorenjskem. Na področju Gorenjske regije namreč že več let potekajo intenzivni dogovori glede izboljšave dostopa do zdravstvenega varstva na sekundarnem in terciarnem nivoju. Prisotni župani so izpostavili tudi infrastrukturne projekte v regiji, sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov in zagotavljanje obratovanja odlagališča nenevarnih odpadkov na odlagališču Mala Mežakla.

Po delovnem kosilu je predsednik vlade Janez Janša v Šenčurju obiskal podjetje NiceLabel, kjer se je srečal z vodstvom podjetja. Mednarodna skupina NiceLabel, katere krovno podjetje je družba Euro Plus d.o.o., je globalno uveljavljen ponudnik programskih rešitev za oblikovanje etiket in sistemov za označevanje. Skupina NiceLabel je decembra 2020 postala del skupine Loftware in s tem vodilno globalno podjetje na področju programskih rešitev za označevanje. Njihove rešitve podjetjem vseh velikosti pomagajo izboljšati kakovost, hitrost in učinkovitost označevanja, hkrati pa uporabnikom znižajo stroške poslovanja. V pogovorih z vodstvom podjetja je bilo govora predvsem o obdavčitvi dela visoko izobraženih kadrov in poenostavitvi postopkov zaposlovanja visoko tehnološko usposobljenih tujih državljanov.

Predsednik vlade je regijski obisk zaključil na javni tribuni o razvoju Gorenjske regije, ki je potekala v Cerkljah na Gorenjskem in kjer so vsi ministri in ministrice spregovorili o priložnostih, ki jih Gorenjska regija ponuja in izzivih, ki jih namerava vlada tudi nasloviti.