Skoči do osrednje vsebine

Osnutek Pravilnika o dejavnikih sevalne in jedrske varnosti v javni obravnavi

Na Upravi za jedrsko varnost (URSJV) smo pripravili dopolnitve pravilnika JV5, ki našo zakonodajo usklajujejo s ključnimi standardi Mednarodne agencije za atomsko energijo (MAAE), polega tega pa tudi z novejšimi zahtevami WENRA ter evropsko direktivo o jedrski varnosti.

Spremembe pravilnika so na naslednjih področjih:

  • projektne osnove, kjer je podanih nekaj novih bolj podrobnih zahtev skladnih z zahtevami MAAE standardov SSR-2/1, SSR-2/2, SSR-3, GSR Part 4, GSR Part 5 in GSR Part 6,
  • dopolnjene so zahteve glede kibernetske varnosti jedrskih objektov,
  • sistem vodenja je dopolnjen glede na zahteve GSR Part 2,
  • dopolnjene so projektne osnove za jedrske elektrarne ter za obsevalne naprave oziroma pospeševalnike delcev,
  • podana je nova priloga, ki določa zahteve za program predobratovalnih preizkusov na osnovi SSR-2/2 in SSR-3.

Besedilo novega pravilnika je objavljeno na spletni strani eDemokracije.

Vaše pripombe, predloge in pobude nam prosim pošljite do 7. januarja 2022 na naslov gp.ursjv@gov.si ali tomaz.nemec@gov.si po možnosti v obliki »sledi spremembam«.

Po zaključeni javni razpravi se bomo do vseh pridobljenih pripomb, predlogov in pobud opredelili ter jih sporočili predlagateljem.