Skoči do osrednje vsebine

Minister Šircelj na obisku Gorenjske regije

V okviru današnjega vladnega obiska Gorenjske regije se je minister za finance mag. Andrej Šircelj srečal z zaposlenimi na Finančnem uradu Kranj, območni enoti Uprave za javna plačila Kranj ter izpostavi Agencije za javnopravne evidence in storitve v Kranju. Minister je obiskal tudi Biotehniški center v Naklem in Slovenski planinski muzej v Mojstrani.
Minister Šircelj s predstavnicami Finančnega urada, območne enote Uprave za javna plačila ter izpostave Agencije za javnopravne evidence in storitve
1 / 4

V Kranju se je minister srečal s predstavnicami in predstavniki Finančnega urada Kranj, območne enote Uprave za javna plačila ter izpostave Agencije za javnopravne evidence in storitve v Kranju. Na skupnem srečanju se je minister seznanil z aktualnim delom omenjenih organov. Na srečanju so namenili veliko pozornosti možnostim za dodatno izobraževanje zaposlenih in nadgrajevanje obstoječih znanj. Spregovorili so tudi o digitalizaciji in ugotovili, da zelo pozitivno vpliva na ažuren prenos informacij.

Biotehniški center Naklo je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki opravlja javno službo na področju srednješolskega poklicnega in splošnega izobraževanja ter višješolskega izobraževanja. Praktični del učnega programa se odvija na kmetijskem posestvu centra, kjer so glavne dejavnosti mlečna proizvodnja s predelavo mleka v mlečne izdelke, poljedelstvo, strojništvo, vrtnarstvo in cvetličarstvo ter izdelava ostalih živilskih izdelkov. V okviru javnega zavoda deluje tudi Medpodjetniški izobraževalni center, ki zagotavlja pridobivanje delovne prakse dijakov.

Slovenski planinski muzej, ki ga je minister Šircelj obiskal skupaj z ministrico dr. Heleno Jaklitsch, predstavlja planinsko in gorniško središče v Sloveniji. Bogata muzejska zbirka predmetov s pestro zgodovinsko pripovedjo, fotografsko in arhivsko gradivo ter obsežna strokovna knjižnica nudijo vpogled v množičnost in pomembnost planinske dejavnosti v slovenskem prostoru. Muzej obiskovalcem nudi doživetje razstave kot lasten vzpon na goro in spodbuja zanimanje za gore ter tradicijo.

Vlada je delovni obisk zaključila z javno tribuno, kjer so se predstavniki vlade seznanili z interesi županov, gospodarstvenikov in drugih nosilcev razvoja v regiji ter odgovarjali na njihova vprašanja.