Skoči do osrednje vsebine

Dr. Podgoršek: »Gorenjska je regija mnogih priložnosti, povezovanje je ena od ključnih aktivnosti za napredek«

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jože Podgoršek in državni sekretar Anton Harej sta danes obiskala Gorenjsko v okviru vladnega regijskega obiska. Minister se je sestal s predstavniki Kmetijsko gozdarske zadruge Škofja Loka, obiskal kmetiji Pr'Leskovc in Drinovec ter se srečal z županom Mestne občine Kranj, kjer so mu predstavili projekt Stonogin zabojček. Državni sekretar Harej si je danes ogledal skalni podor na Belci ter kmetiji Pr' Hlebar in Soklič.

Dr. Podgoršek na obisku Kmetijske zadruge Škofja Loka

Dr. Podgoršek na obisku Kmetijske zadruge Škofja Loka | Avtor Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

1 / 3

Minister dr. Jože Podgoršek je regijski obisk začel v Kmetijsko gozdarski zadrugi Škofja Loka, ki se ukvarja z odkupom in prodajo kmetijskih pridelkov, trgovsko dejavnostjo, imajo pa tudi lastno mlekarno. Vodstvo zadruge mu je predstavilo poslovanje zadruge, načrte za razvoj in prilagajanje trgu ter odprte zadeve, ki vplivajo na delovanje zadrug. Beseda je tekla tudi o novi skupni kmetijski politiki ter promociji lokalnih proizvodov, ki posledično vpliva na večje povpraševanje in s tem večjo ponudbo domačih proizvodov na trgu. Govorili so tudi o nujnosti povezovanja med zadrugami. Minister si je ogledal tudi trgovino z živili in kmetijskim repromaterialom. Nato se je udeležil vladnega posveta, ki je potekal v Gorenji vasi.

Obisk je nadaljeval z ogledom dveh kmetij. Prva kmetija Pr'Leskovc je hribovska kmetija, ki se nahaja na obrobju Škofjeloškega hribovja, ki jo je kot mladi prevzemnik prevzel komaj 25 letni Jakob Dolinar. Na nadmorski višini 750m obdelujejo 30 hektarjev travnatih površin, na katerih se govedo pase običajno od srede aprila pa vse do prvega snega. Na kmetiji dnevno namolzejo približno 500 litrov mleka, del tega pa predelajo v sir, skuto, maslo in jogurte. Ministru so predstavili tudi novo dejavnost, trgovino brez plastične embalaže, ki se zelo dobro vključuje v strategijo zelenega razvoja mesta. Minister je bil nad zavzetostjo celotne družine navdušen, saj delajo v zelo težkih pogojih odlične zgodbe podeželja in so dober zgled in spodbuda tudi drugim, ki iščejo priložnosti.

Druga kmetija, ki jo je danes obiskal minister, kmetija Drinovec, se nahaja v Naklem. Je sodobna kmetija z mladim prevzemnikom, ki se zaveda konkurenčnosti na trgu le v primeru, da kakovostno pridelavo nadgradi z visokotehnološko opremo za manipulacijo s pridelki (najsodobnejšo pakirno linijo). Danes obdelujejo okrog 60 hektarjev obdelovalnih površin, pridelujejo pa krompir, čebulo in korenje. Cilj kmetije je povečati obseg kmetijskih zemljišč ter zadostiti vse pestrejšemu povpraševanju kupcev po zelo različnih oblikah pakiranja in različnih kakovostih pridelkov. Ministru so predstavili tudi razmišljanja o načrtih, vezanih na potrebno prilagajanje razmeram na trgu, v sodelovanju s trgovskimi sistemi. Minister je podprl ambiciozna razmišljanja ter posebej izpostavil pomen povezovanja z drugimi pridelovalci z namenom konkurenčnejšega nastopa na trgu ter bolj učinkovitem in uspešnem nastopanju na raznih razpisih. Spodbudil jih je tudi k razmišljanju o sodelovanju v shemi promocije Izbrana kakovost, ki postaja vsako leto bolj prepoznavna oin zaupanja vredna pri potrošniku.

Dr. Podgoršek se je v popoldanskem delu obiska srečal z vodstvom Mestne občine Kranj. Na sestanku so odprli nekatere pomembnejše teme s področja kmetijstva, vezane na lokalno skupnost. Izpostavili so aktivnosti, ki jih načrtujejo na področju povečanja lokalne hrane v javne zavode. Minister jih je seznanil s predpisi s področja javnega naročanja, ki omogočajo zelo veliko možnosti dobave hrane v javne zavode iz lokalnega okolja. Ministru so predstavili tudi projekt, s katerim si prizadevajo za ohranjanje kratkih prehranjevalnih verig s pošteno ceno za kupce in pravičnim plačilom za pridelovalce.

Državni sekretar Anton Harej si je skupaj z lastnikom gozda ter predstavniki Zavoda za gozdove Slovenije in županom občine Kranjska Gora ogledal skalni podor Belca, primer naravne nesreče, ki je na območju Belce poškodoval gozdne ceste ter onemogočil dostop do 1000 ha gozdov v zaledju. Vsi udeleženci so se strinjali, da je nadaljnja sanacija nujna. Načrti so že pripravljeni, občina pa v kratkem pričakuje odgovor Ministrstva za okolje in prostor za sofinanciranje del sanacije ceste iz podnebnega sklada. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) čimprejšnjo sanacijo podpira v dobrobit gospodarjenju z gozdovi v zaledju in varstvom pred razširitvijo podlubnikov.

V nadaljevanju je državni sekretar obiskal dve kmetiji. Kmetija Pr' Hlebanju, ki leži na nadmorski višini 1000 metrov, se preživlja s predelavo mleka, imajo pa tudi 100 hektarjev visokogorskega gozda. Kmetijo je prevzel mladi prevzemnik, ki nadaljuje več stoletno tradicijo gospodarjenja v trdih, gorskih razmerah Karavank. Lastnik je izpostavil problematiko gospodarjenja v visokogorskem in varovanem gozdu, urejanje in financiranje gozdnih cest in vlak ter problem družbenega pritiska na gozdni prostor. Državni sekretar je lastniku na kratko predstavil novo finančno perspektivo, v kateri se skozi različne ukrepe načrtuje večji posluh pri kmetovanju v visokogorju.

Lastnik kmetije Pr' Andreco, Tilen Soklič, je okviru projekta NEWBIE prejel nagrado za novega pristopnika v kmetijstvo za leto 2020. Njegov glavni pridelek sta rdeči in črni ribez, ki ju predeluje v marmelade, želeje, sok in vino. Iz lanskega vina je izdelal tudi šampanjec po metodi Charmat. Kot novi pristopnik ima vsa kmetijska zemljišča v najemu. V prihodnosti želi postaviti rastlinjak, protitočno mrežo, kletne prostore pa želi urediti za gojenje kalčkov. Državni sekretar je zelo pohvalil njegovo delo in ambicioznost. Izpostavil pa je tudi, da bodo morali kmetovalci, ki se izkažejo s tako inovativnostjo in zavzetostjo, biti slišani tudi pri razpolaganji z zemljišči v lasti Republike Slovenije.